Vyhrážky a zastrašovanie Fóra života v súvislosti s „pride“ pochodom


V súvislosti s uverejnením tlačovej správy, ktorou Fórum života odmietlo požiadavky „pride“ pochodu, ktorý sa má uskutočniť tento týždeň v Bratislave, preto lebo ich považuje za nerozumné a spoločnosti škodlivé obdržalo mailom Fórum života vyhrážky o podaní trestného oznámenia voči Fóru života a konkrétnym osobám. Po vyhrážkach bol mail zakončený nasledovnou výzvou: „Si nabuduce dobre zvazite co z vas vypadne.“
 
V súlade s Ústavou Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými záväznými dokumentami patrí k našim základným slobodám právo na slobodu prejavu. Zastrašovanie a hrozby pre prejavený názor sú v príkrom rozpore s požiadavkami rešpektovania základných ľudských práv a dôstojnosti človeka. Snahu zastrašiť Fórum života pred budúcim prezentovaním názorov, ktoré považuje za pravdivé a správne vníma ako prejav netolerancie a násilia. Názory Fóra života sa zakladajú na úcte k ľuďom iného zmýšľania bez ohľadu na to, že ich požiadavky na základe serióznych výskumov a praxe  považuje  za nesprávne a nerozumné.

Bohužiaľ tento prejav netolerancie a snaha o umlčanie iných názorov nie je ojedinelá.