Zmena adresy

Fórum života oznamuje, že sa zmenila adresa sídla združenia. Nová adresa je: Fórum života, Tomášikova 32, 821 01 Bratislava.