Naše želanie: Veľká noc odvalených kameňov

 
 

 

Želáme Vám, aby každá ťažkosť bola ako odvalený kameň z Ježišovho hrobu.

A tiež Vám ďakujeme, že spoločne odvaľujeme kamene problémov  prinášame nádej do života mnohých ľudí.

 

Marcela Dobešová a tím Fóra života