img3 slider
img2 slider
20rokov-banner
previous arrow
next arrow

Misia

Podporte nás!

Advokácia

Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Prevencia

Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

Konkrétna pomoc

Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.


köpa diazepam

Aktuality

Navštívila som osadu, prednášala rómskym ženám

Túžba pomôcť marginalizovaným skupinám a obzvlášť deťom sa spojila aj v mojej práci pre Fórum života. V spolupráci s Ivkou Németovou z Inovačného partnerského centra a s Gréckokatolíckou rómskou misiou som strávila dva dni na Sigorde. Moje aktivity by som najradšej smerovala len na deti – hrať sa s nimi,...

Viac

Skončil sa 10. ročník Svetového stretnutia rodín v Ríme

Naša spolupracovníčka Mária Kucharčík sa zúčastnila Svetového stretnutia rodín v Ríme. S manželom a tromi deťmi bola vyslaná spolu s ďalšími slovenskými delegátmi reprezentovať Slovensko.  Maruška, s kým si sa stretnutia zúčastnila? Za Slovensko sme boli viacerí delegáti: arcibiskup Cyril Vasiľ, kňaz spišskej diecézy otec Róbert Neupauer, manželia Juckoví z...

Viac

Vzdelávanie ako výkvet rómskeho dobrovoľníctva

Ženy a matky, ktoré chcú VIAC Fórum života malo opäť možnosť stať sa „inkubátorom“ zaujímavého projektu, ktorý teraz nadobúda jasnejšie kontúry a osamostatňuje sa. Od minulého roka naša koordinátorka v Prešovskom kraji rozbehla pilotný projekt Montessori dielničiek, kde pracovala s rómskymi deťmi. Postupne šírila osvetu v rámci tohto inovatívneho prístupu aj medzi rómskymi matkami a zháňala...

Viac

Tlačová správa: Podpora rodiny a zmena modelu financovania samospráv témou otvoreného listu Fóra života

OTVORENÝ LIST K PODPORE RODÍN „Samotný princíp zvýšenia pomoci rodinám je správny. Postaviť občana proti samospráve a samosprávu proti občanovi je však nesprávne,“ uvádza Fórum života v otvorenom liste predstaviteľom štátu, politických strán a samosprávy. Riešenie vidí v zmene modelu financovania samospráv podľa vzoru ostatných krajín V4.  Fórum života 24. júna 2022 poslalo otvorený...

Viac

Fórum života udelilo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2022 pani Oľge Čechovej

Fórum života každoročne udeľuje Cenu Antona Neuwirtha. Cena je pomenovaná po prvom slovenskom veľvyslancovi vo Vatikáne a lekárovi Antonovi Neuwirthovi. Počas socializmu bol odsúdený na 12 rokov väzenia za velezradu. Mottom jeho života bolo prekonávať zlo dobrom. Pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia mu v roku 2021 udelil minister...

Viac

Naša členská organizácia Áno pre život pomáha odídencom z Ukrajiny

Nezisková organizácia Áno pre život, n.o., ktorá už 22 rokov v zariadení núdzového bývania pomáha ženám v ťažkej životnej situácii aj v súčasnosti veľmi rýchlo zareagovalo na celospoločenskú situáciu a poskytla pomocnú ruku odídencom z Ukrajiny. “Prvá skupina ľudí z Ukrajiny k nám dorazila 15. 3. 2022 v počte 36. Rozdelili sme...

Viac

Fórum života ďakuje za podporu pre rodiny s deťmi

Vláda premiéra Hegera schválila prorodinný balíček, ktorým zvyšuje prídavok na dieťa na 50 eur, zvyšuje daňový bonus na dieťa a zároveň 50 eur dostane mesačne každé dieťa na voľnočasové aktivity. Konečne. Konečne našiel niekto odvahu podporiť VŠETKY rodiny. Samozrejme, určite je správne, že štát podporuje rodiny, ktoré sú v chudobe. Avšak rodiny,...

Viac

Veľký úspech európskeho stretnutia federácie One of Us o budúcnosti Európy

Stretnutie federácie Jeden z nás (One of Us) o Budúcnosti Európy Stovky európskych občanov a občianskych organizácii sa mobilizovali v boji za ochranu života 7. mája sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie o budúcnosti Európy, ktoré zorganizovala európska federácia One of Us. Zúčastnilo sa na ňom okolo dvesto zástupcov zo stovky občianskych organizácií a ďalších tristo účastníkov...

Viac

Správy z hraníc, vol. 4

     Čas veľkonočných sviatkov, za našou východnou hranicou nazývaný Velykdeň, pominul. Tesne pred sviatkami sme poslali na Ukrajinu posledné dodávky potravín, prikrývok, hygienických potrieb a šatstva. Trochu sme si vydýchli, ale nie na dlho. Bolo treba sa vrátiť k povinnostiam, ku klientom a venovať sa aj rodine. Bolo mi veľmi smutno, keď mi...

Viac

Projekt Sieť pomoci – predbežný sumár činnosti

Sieť pomoci vznikla v roku 2018 z potreby sieťovania pomáhajúcich organizácií. Hlavným cieľom projektu je sektorová a medzigeneračná spolupráca tých, čo CHCÚ, s tými, ktorí VEDIA, pre tých, ktorí  to POTREBUJÚ. Koordinátori v  jednotlivých regiónoch hľadali so zapojenými partnermi synergiu pri témach, ktoré trápia spoločnosť: závislosť, bezdomovectvo, obete trestných činov,...

Viac

Vyhodnotenie kampane Deň počatého dieťaťa 2022

Skončil 22. ročník celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa. Aj tento rok sme ho slávili v online priestore v čase od 14. 3., s vyvrcholením 25.3. a postupnými dozvukmi do konca marca 2022. Avšak už sme sa aj na regionálnej úrovni snažili podnietiť a motivovať spoločenstvá, školy, farnosti k zorganizovaniu si...

Viac

Správy z hraníc, vol. 3

“…kontaktovala ma 26 ročná mamička trojmesačného dieťatka z okolia Kyjeva, že chce prísť na Slovensko. Rozbehla som prípravy a čoskoro bolo všetko – bývanie, preprava, prisľúbené detské veci, plienky, deky. Zavolala som jej, že môže bez obáv prísť. Nedvíhala. Neskôr mi napísala, že sú v úkryte, že práve bombardujú ich...

Viac

Zahraničie / Marec 2022

V marci 2022 sa v oblasti ochrany života odohralo množstvo zaujímavých udalostí v Severnej a Strednej Amerike. Začiatkom mesiaca Senát Spojených štátov amerických (horná snemovňa) odmietol návrh zákona, ktorý mal pod eufemistickým názvom „Zákon o ochrane zdravia žien“ zaviesť prakticky neobmedzené potraty na celom území USA. Úpravu podporovala aj samotná administratíva prezidenta Joea Bidena....

Viac

Tlačová správa: Sieť pomoci, ďalší projekt konkrétnej pomoci Fóra života

31. marec 2022, Bratislava – Projekt Sieť pomoci vznikol v roku 2018 prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu “Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti”.  Účelom projektu je sieťovanie jednotlivcov a organizácií pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov v oblasti prevencie, poradenstva...

Viac

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.