kategória: Tlačové správy

  • Bratislava, 1. marec 2021 - „Život je dar.“ - pod týmto mottom sa už po dvadsiaty prvý raz rozbieha celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje Fórum života, o.z.. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť. Vďačnos... [read more]
  • Od 15. októbra 2020 sa v médiách pravidelne objavujú správy o konflikte záujmov pri prideľovaní dotácií na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Príčinou sú pridelené dotácie na podporu rodovej rovnosti Fóru života (8 200 €) a Poradni Alexis (4 700 €) a nie organizácii Možnosť voľby, záu... [read more]
  •   Bratislava, 25. marec 2020 - „Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem“ - pod týmto mottom už po dvadsiaty raz v týždni okolo 25. marca vrcholí celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa. Tento rok sa zameriava na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Kampaň organizuje n... [read more]
  • 06.03.2020 (Rajec)  - LABORE n. o. je od 1. februára t.r. registrovaným sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je zamestnávať znevýhodnených ľudí. Podnik má zriadené dve prevádzky – cukrárenskú výrobňu v Rajci a cukráreň v Rajeckých Tepliciach. Jeho zakladateľom je Fórum života, o.z. Význam soc... [read more]