Fórum života, ktoré oslavuje 20 rokov, povedie naďalej Marcela Dobešová

Tlačová správa: Predsedníčkou Fóra života zostáva Marcela Dobešová

Na Benefičnom koncerte 20 rokov Fóra života získali v piatok 6. októbra v Dome umenia Fatra traja laureáti Cenu Antona Neuwirtha. Nasledujúci deň v sobotu 7. októbra sa v Žiline uskutočnil volebný snem občianskeho združenia Fórum života, na ktorom sa stretli členovia platformy z celého Slovenska.

Na sneme si členovia Fóra života za predsedníčku opätovne zvolili Marcelu Dobešovú, ktorá získala 54 hlasov z 57 prítomných. Stoličky predsedníctva obsadili spoluzakladateľka Áno pre život a bývalá poslankyňa NRSR Anna Verešová, spoluzakladateľka a koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová a novozvolení dvaja členovia právnik Martin Gazdík a redaktor a pedagóg Martin Agner.

„Fórum života opäť potvrdilo, že nie je len jedno či dvojosobovou organizáciou, ale skutočným sebavedomým fórom so silným mandátom od svojich členov, ako sa dnes ukázalo pri podpore vízie, misie, cieľov a navrhovaných činností,“ skonštatovala znovuzvolená členka predsedníctva Anna Verešová.

Na sneme združenie taktiež prijalo nových členov – päť fyzických osôb a jednu právnickú, prerokovalo plán činnosti na rok 2023 a víziu do budúcna.

“Budúcnosť združenia vidím v spájaní síl na poli ochrany života a rodiny. Verím, že Fórum života bude mostom, ktorý preklenie rozdiely, a zároveň svetlom, ktoré bude osvetľovať tmu tejto doby. Osobitnú úlohu vidím v oslovovaní mladých ľudí, ktorí hľadajú pravdu, no málokto im ju dnes ponúka,” vyjadril nový člen predsedníctva, právnik Martin Gazdík.

Na záver členovia Fóra života jednohlasne prijali uznesenie, že sa združenie bude vždy zasadzovať o konštruktívny a nekonfrontačný dialóg na slovenskej aj európskej úrovni pri riešení otázok súvisiacich s ochranou a podporou ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, rodiny a manželstva.

Na Benefičnom koncerte 20 rokov Fóra života predvečer pred snemom v piatok 6. októbra na podporu združenia zahrali Janais s kapelou, folklórna skupina Nebeská muzika z Terchovej, šansónová kapela Doris Day Band zo Žiliny aj chrámový Zbor svätého Ladislava z Rajca.

Spoluorganizátorom koncertu bol Žilinský samosprávny kraj, ktorého županka Erika Jurinová počas galavečera odovzdala Fóru života cenu Litteras Memoriales. Ďalej koncert podporili vydavateľstvo Nové mesto, Varínska tlačiareň, Prešovský samosprávny kraj, Lekáreň Mária, DispoLab, LimoŠpes a Rempo Univers EU.

Cenu Antona Neuwirtha za prínos v oblasti ochrany života odovzdala predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a dcéra Antona Neuwirtha Anna Záborská trom laureátom za prínos v oblasti ochrany života a jeho dôstojnosti. Celý slávnostný galavečer slovom sprevádzal moderátor Martin Agner.

V kategórii osobnosť ocenili zakladateľku združenia OZ Tóbi Magdalénu Poloňovú, ktorá už 30 rokov pomáha rodinám s pochovávaním ich nenarodených deti. Cez svoj hudobno-dramatický program so zborom Holúbky z kríža šíri úctu k ľudskému životu. Vďaka nej tiež máme na Slovensku zákon o pochovávaní nenarodených detí a viaceré hrobové a pietne miesta.

Za poskytovanie starostlivosti deťom v útlom veku a opusteným deťom v kategórií organizácia získali Cenu Antona Neuwirtha Jasličky Rutinka. Založili ich Rút Valašíková spolu s manželom v roku 2007, ktorí si prevzali ocenenie. Za šestnásť rokov existencie združenia sa postarali takmer o sto detí, z toho osemnásť bábätiek prijali ako profesionálni rodičia. Sú rodičmi štyroch detí a v starostlivosti majú aj dve dcéry s ťažkým zdravotným znevýhodnením.

Tretím laureátom Ceny Antona Neuwirtha je lekár, gréckokatolícky kňaz a teológ profesor Max Kašparů, ktorý získal ocenenie v kategórii zahraničná osobnosť za osobitný prínos v oblasti ochrany života a ľudskej dôstojnosti najmä v poskytovaní zdravotnej a duchovnej starostlivosti.

———————————–

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti.

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.