Sieť pomoci

Projekt Sieť pomoci vznikol v roku 2018 prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu “Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti”. 

Účelom projektu je sieťovanie jednotlivcov a organizácií pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín so zameraním sa  najmä na  sociálne vylúčené a diskriminované osoby a na marginalizované rómske komunity.  

Hlavným cieľom projektu je teda sektorová a medzigeneračná spolupráca tých, čo CHCÚ a VEDIA pomôcť, poradiť a vzdelávať pre tých, ktorí  to POTREBUJÚ.

Ambíciou projektu je neustále databázu rozširovať a aktualizovať. Pozývame do spolupráce všetkých, ktorí majú záujem sa do projektu zapojiť. Projekt “Sieť pomoci” bol podporený dotáciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

www.sietpomoci.sk

Tento projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.