Cena Antona Neuwirtha

Anton Neuwirth bol zakladajúcim členom Fóra života a ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojim životom vydal svedectvo života v pravde. Patrí mu vďaka za záchranu detí, za dôstojné životy spoluväzňov vo väzniciach, za jeho knihu Liečiť zlo láskou a duchovné vedenie Fóra života.

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života sa udeľoje v troch kategóriách:
I. Slovenská osobnosť
II. Medzinárodná osobnosť
III. Organizácia

Prehľad odovzdaných Cien Antona Neuwirtha za ochranu života

Rok/Ročník Slovenská osobnosť Zahraničná osobnosť Organizácia
XVI. 2020 Jarmila Majáková Ezio Aceti Misia mladých
XV. 2019 Marcel Babál in memoriam Anna Halpine, USA  Stredná odborná škola pedagogická a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka 
XIV. 2018 Mária Sabolová in memoriam Hanna Klaus, USA  Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a jeho rektor Pavol Hudák
XIII. 2017 Ján Ďačok Marek Jurek, Poľsko Fundación Madrina, ES
XII. 2016 Bohumil Chmelík Kateřina a Radim Ucháčovci,
Česká republika
Tropic Team  VŠZaSP sv. Alžbety, n. o.
XI. 2015 Dominik Drdul s rodičmi Don Ilario Rolle,
Taliansko
Deti svätej Alžbety
X. 2014 Eva Čeřovská Grégor Puppinck, Francúzsko Občianske združenie Manželské stretnutia
IX. 2013 Eva Trizuljaková Ewa a Lech Kowalewski, Poľsko Human Life international, USA
VIII. 2012 Alica Válkyová Márie Svatošová,
Česká republika
Rodina Nepoškvrnenej
VII. 2011 Mária Šustrová Gianna Emanuela Molla, Taliansko Občianske združenie Inklúzia
VI. 2010 Marián Kuffa Dietmar Fischer,
Rakúsko
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
V. 2009 manželia Terézia a Ladislav Lenczovci Wanda Półtawska, Poľsko Talianska organizácia Movimento per la vita
IV. 2008 Vladimír Krčméry manželia Marijo a Darka Živković,
Chorvátsko

Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves,

Áno pre život n.o.

III. 2007 František Tondra Mikuláš Havrila,
in memoriam, Švajčiarsko
Inštitút Krista Veľkňaza zo Žakoviec
II. 2006 Alojz Rakús Jiří Karas, Česká republika Občianske združenie DONUM VITAE
I. 2005 Imrich Benický Pius Stöessel, Švajčiarsko Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Trstenej

Viac o laureátoch sa dozviete na nižšie uvedených odkazoch

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

ROK 2006

ROK 2005

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.