Cena Antona Neuwirtha – Rok 2016

Kategória Slovenská osobnosť – prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., emeritný profesor Trnavskej univerzity v Trnave – za dlhoročné úsilie v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, za vnášanie pro-life hodnôt do medicínskeho a univerzitného prostredia a za organizovanie úspešného cyklu medzinárodných konferencií Ochrana života.

Kategória Zahraničná osobnosť – manželia a rodičia šiestich detí Kateřina a Radim Ucháčovci – za vzdelávacie a osvetové aktivity v pro-life oblasti; za zdôrazňovanie potreby chrániť každý počatý ľudský život nielen v kresťanskom, ale aj v sekulárnom prostredí; za systematickú prácu na zmene myslenia spoločnosti, aby chránila životy detí aj pred narodením a pomáhala tehotným ženám a matkám v zložitej životnej situácii.

Kategória Organizácia – Tropic Team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. – za neúnavnú prácu tímu lekárov a sociálnych pracovníkov, ktorí už štrnásty rok pomáhajú zachraňovať ľudské životy v najchudobnejších krajinách sveta, obetujúc svoj čas a úsilie v zmysle slov profesora Vladimíra Krčméryho: „Boh nás na tejto zemi nenajal ako údržbárov, ale aby sme jeho dary rozvíjali a rozmnožovali.“  Ocenenie prevzal prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., podpredseda Tropic Teamu.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.