Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci predstavujú základnú zložku fungovania celého Fóra života. Iba vďaka vám môžeme realizovať kampane (Deň počatého dieťaťa a Sviečka za nenarodené deti) v takom veľkom rozsahu na Slovensku, a dokonca už aj v zahraničí. Vďaka vašej podpore sa za 20 rokov nášho pôsobenia rozšírili naše aktivity, ku ktorým vás naďalej prizývame. Váš čas, ktorý nám venujete dobrovoľne, si nesmierne vážime!

Kontakt:
Damián Baránek
email: damian.baranek@forumzivota.sk

Ukážka dobrovoľníckych aktivít

 • prepis nahrávok
 • titulkovanie
 • IT práce
 • hostessing
 • organizačné zručnosti
 • prezentácia na festivale

 • prepis nahrávok
 • titulkovanie
 • IT práce
 • hostessing
 • organizačné zručnosti
 • prezentácia na festivale

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.