Ciele

Hlavným сieľom a poslaním Fóra života, o.z., je chrániť každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Tento cieľ napĺňame v troch oblastiach:
Prevencia – poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, prenatálnom vývine dieťaťa, práve na život od počatia, ohrozeniach ľudského života, realite umelého potratu, ďalej o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, vzťahoch založených na skutočnej láske, zodpovednosti a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti.

Advokácia – dvíhame hlas za ochranu tých, čo sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať a podporovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.