Ponuka prednášok

 Mgr. Anna Siekelová  

je absolventkou  Katolíckej univerzity v Ružomberku, Náuky o rodine na Inštitúte Jána Pavla II. v Bratislave. Pracuje ako regionálna pracovníčka a koordinátorka kampaní vo Fóre života. Je členkou Rady pre rodinu pri KBS a lektorkou Billingsovej ovulačnej metódy, kde sa venuje individuálnemu poradenstvu. Je vydatá, má tri deti.

Tel: 0910 842 184, Email: anka@forumzivota.sk

Úcta k životu začína úctou k plodnosti

Pre koho:     kňazi, laici (snúbenci, manželia)

Dĺžka:            2 x 45 minút

O čom:

 • Rodina ako ideál pre vznik a rozvoj ľudského života
 • Počatie a prenatálny vývin
 • Ohrozenia počatého života
 • Potrat, antikoncepcia
 • Východisko – poznanie plodnosti
Ochrana života  a bio životný štýl

Pre koho:    birmovanci,  mladí ľudia: 8.a 9.ročník ZŠ,  stredné a vysoké školy

Dĺžka:           2 x 45 minút

O čom:

 • Vzťahy
 • Etapy lásky
 • Manželstvo, rodina
 • Život, vznik, ochrana
 • Ohrozenia
 • Poznanie seba ako daru

Mgr. Petra Badaniová

Tel: 0910 842 488, Email: petra@forumzivota.sk

Zaľúbenosť, láska, sex a iné

Pre koho:     8. – 9. ročník základnej školy

Dĺžka:            2 x 45 minút

Úskalia neplánovaného tehotenstva

Pre koho:    8. – 9. ročník základnej školy, 1. – 4. ročník strednej školy, zdravotné školy

Dĺžka:            2 x 45 minút


PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty UK a  Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Získala doktorát z farmácie, licenciát z morálnej teológie a doktorát z pastorálnej teológie. Dlhodobo sa venuje téme ženy na pôde teologickej fakulty a v spoločensko-politickom priestore. Zaoberá sa tiež bioetickými témami, je konzultantkou Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS. Patrí k zakladajúcim členkám Katolíckeho hnutia žien Slovenska a  päť rokov ho zastupovala v Medzinárodnej aliancii katolíckych ženských organizácií. Pätnásť rokov pracovala ako redaktorka Katolíckych novín. V súčasnosti pôsobí vo Fóre života, kde sa venuje problematike ochrany života a dialógu s rodovým feminizmom. Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za Katolícke hnutie žien Slovenska. Je vydatá, má dve deti a jedno vnúča.

Tel.: 0905 472 908, Email: maria@forumzivota.sk

Feminizmus a kresťanstvo

Pre koho:       kňazi a seminaristi, laici (dospelí), katechéti, učitelia, lektori, študenti VŠ, maturanti

Dĺžka:             1 x 45 minút              

O čom:

 • Ideové a historické korene feminizmu
 • Minulé a súčasné podoby feminizmu
 • Výzvy a ohrozenia
 • Feminizmus a kresťanstvo (sú zlučiteľné?)
Globálna etika

Pre koho:       kňazi a seminaristi, laici (dospelí), katechéti, učitelia, lektori, študenti VŠ, maturanti

Dĺžka:             1 x 45 minút              

O čom:

 • Nový globálny jazyk, nové normy, posun obsahu pojmov
 • Politická korektnosť
 • Nový životný štýl
Rodová agenda na Slovensku

Pre koho:       kňazi a seminaristi, laici (dospelí), katechéti, učitelia, lektori, študenti VŠ, maturanti

Dĺžka:             1 x 45 minút              

O čom:

 • Vznik a vývoj rodovej agendy
 • Nové ľudské práva
 • Situácia a skúsenosti z Výboru pre rodovú rovnosť
Teológia vzťahu muža a ženy

Pre koho:       kňazi a seminaristi, laici (dospelí), katechéti, učitelia, lektori, študenti VŠ, maturanti

Dĺžka:             1 x 45 minút              

O čom:

 • Mužskosť a ženskosť (tri rozmery osoby)
 • Jednota dvoch, vzájomné prenikanie osôb
 • Agapická láska

 Lívia Halmkan

Sú všetky životy rovnako hodnotné? Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám je intimita? Mám rada základné otázky a teší ma hľadať na ne odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. V spolupráci s Fórom života sa venujem prednáškam a diskusiám na školách. Takmer celý dospelý život som žila v zahraničí, kde som sa stala manželkou a matkou. Momentálne žijem v Banskej Bystrici.

Tel: 0915 212 087, Email: livia@forumzivota.sk

Ako ukázať empatiu?

Pre koho:       1. – 4. ročník strednej školy, obzvlášť zdravotné školy*

Dĺžka:            2 x 45 minút   (prvá časť prednáška, druhá časť diskusia)

Problém:        V časoch vážnej krízy nášho priateľa (napr. po úmrtí blízkeho človeka) často nevieme ako reagovať, ako pomôcť, máme strach že nevhodným gestom pridáme ku bolesti, ktorú náš priateľ už aj tak cíti…a preto sa mu alebo jej začneme úplne vyhýbať.

Riešenie:         Prevedieme vás skutočnými príbehmi ľudí, ktorým náhle umrel niekto blízky (rodinný člen, žena po spontánnom potrate) porozprávame vám o ich pocitoch a potrebách v tom danom čase. Odhalíme, čo im vtedy najviac pomohlo, a naopak, čo ich ešte viac zraňovalo. Porozprávame sa o tom, ako najvhodnejšie podporiť človeka v takej situácii.

Cvičenie:       Nainscenujeme niekoľko situácií, ktoré pomôžu študentom lepšie sa vcítiť do situácií  iných ľudí.

*Pridaná hodnota pre stredné zdravotné školy: Táto prednáška je obzvlášť poučná pre budúci zdravotný personál v nemocniciach, ktorý bude v dennom kontakte s ľuďmi trúchliacimi po strate blízkeho človeka.

Interupcia alebo dieťa?

Pre koho:       1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka:            2 x 45 minút

Problém:        Rodičmi sa stávajú ľudia aj úplne nečakane. Čo ak sa nimi stávajú ľudia, ktorí sa na rodičovstvo necítia byť pripravení? Ako vieme, či sme pripravení?

Riešenie:         Študentov prevedieme dvoma možnými riešeniami neplánovaného tehotenstva: mať dieťa alebo interrupcia. Pri oboch riešeniach sa budeme rozprávať o pozitívach a negatívach takéhoto rozhodnutia. Úlohou tejto prednášky je rozpútať diskusiu, aby si študenti overili a ujasnili svoje postoje.

Cvičenie:        Trieda sa rozdelí na dve opozičné skupinky podľa toho ako by kto riešil neplánované tehotenstvo. Obe skupinky sa budú presviedčať o správnosti ich rozhodnutia.

Pro-life rétorika

Pre koho:       1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka:             1 x 45 minút   (prednáška a diskusia)           

Problém:        Som pro-life zástancom, rozumiem tomu, že ľudský život je hodnotný od počatia, ale nevedel by som môj postoj obhájiť a nájsť presvedčivé argumenty.

Riešenie:         Študenti budú mať príležitosť počuť trefné a presvedčivé argumenty na ťažké otázky v oblasti nechceného tehotenstva a interupcie.

Pornografia:

Pre koho:       1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka:             2 x 45 minút (diskusia prvá časť, prednáška druhá časť)

O čom:

 • Ako ma ovplyvňuje pornografia ak ju pozerávam?
 • Aký ma na mňa dosah pornografia, aj keď ju nepozerávam?
 • Čo sa deje v zákulisí filmového porno priemyslu?

Odpovede na tieto otázky nám povedia ľudia, ktorí buď sami boli závislí na pornografii, alebo pracovali v porno priemysle. Pozrieme si ich video výpovede a porozprávame sa o tom, čo sme sa dozvedeli.

Manželstvo, alebo spolužitie?  1. časť

Pre koho:       1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka:             1 x 45 minút   (celý čas je venovaný debate a polemike)   

O čom:

 • Oplatí sa uzavrieť manželstvo?
 • Nie je lepšie ‘len’ spolu žiť?
 • Čo ovplyvňuje náš postoj k hodnotám ako vzťahy, manželstvo, láska, sex, odpustenie?

V triede postupne nadhodíme niekoľko provokatívnych tvrdení na tému partnerského vzťahu. Študenti budú vyzvaní k tomu, aby sa rozdelili na dve skupiny podľa toho, či s tvrdením súhlasia, alebo nie a následne sa budú o ich postojoch presviedčať. Pedagóg túto debatu vedie tak, aby príliš nevnášal vlastné presvedčenie, no aby zazneli kľúčové otázky. Na konci každej témy pedagóg vyhodnotí postoje oboch skupín.

Manželstvo, alebo spolužitie?  2. časť

Pre koho:       1. – 4. ročník strednej školy

Dĺžka:             1 x 45 minút              

O čom:

 • Ako veľa odpúšťať?
 • Nie je lepšie rozísť sa?

Budeme si čítať úžasné skutočné príbehy párov, ktoré prekonali ťažké obdobie v ich vzťahu. Dozvieme sa o tom čo ich presvedčilo, aby spolu ostali a kde našli silu na odpustenie.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.