Médiá o nás

Všeobecne – Fórum života:

Rodinná poradňa v Regionpresse:


O projektoch a kampaniach Fóra života

O kampani Deň počatého dieťaťa

O kampani Sviečka za nenarodené deti

O centre konkrétnej pomoci FEMINA

O projekte Zachráňme životy

O projekte Sieť pomoci

O Poradni Alexis

O edukatívnej hre Neviditeľný človek

O dokumente Manželstvá z tlakového hrnca

O projekte Tlakový hrniec

O Gynekologickej ambulancii Gianna

O sociálnom podniku Labore

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.