Medovníčky z Rajca robia radosť počas celého roka

06.03.2020 (Rajec)  – LABORE n. o. je od 1. februára t.r. registrovaným sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je zamestnávať znevýhodnených ľudí. Podnik má zriadené dve prevádzky – cukrárenskú výrobňu v Rajci a cukráreň v Rajeckých Tepliciach. Jeho zakladateľom je Fórum života, o.z.

Význam sociálnych podnikov je bežnej verejnosti prevažne neznámy. Anna Verešová, podpredsedníčka Fóra života vysvetľuje: „Vďaka sociálnym podnikom sa nastavuje iný pohľad na pomoc zdravotne alebo sociálne znevýhodneným ľuďom. Oni potrebujú v prvom rade  rovnaké príležitosti a rovnaké šance, nielen charitu, ako sme tu na Slovensku zvyknutí.” Sociálne podnikanie má svoje pravidlá, má svoj zákon, v ktorom je presne taxatívne vymenované, kto je znevýhodnenou osobou, ktorá sa chce zamestnať – môže ísť o osamelého rodiča, invalida, či človeka prepusteného zo zamestnania tesne pred dôchodkom, tiež dlhodobo nezamestnaného. Cez sociálne podnikanie chce štát riešiť spoločenské a sociálne problémy finančne udržateľným spôsobom. „Hlavným cieľom sociálneho podnikania musí byť motivácia pomoci znevýhodneným, nie peniaze,“  povedala ďalej Anna Verešová, ktorá má so zamestnávaním znevýhodnených osôb dlhoročné skúsenosti, a pokračuje: „sociálne podnikanie je činnosť s primárne sociálnymi cieľmi, kde zisk musí byť investovaný naspäť do podnikania.“  

Sociálny podnik LABORE prevádzkuje cukrárenskú výrobňu a cukráreň. V cukrárenskej výrobni nachádzajú svoje pracovné uplatnenie najmä ženy, ktoré sú z rôznych dôvodov na otvorenom pracovnom trhu znevýhodnené. Sú invalidné alebo sa samé starajú o deti a preto sa nemôžu uchádzať o prácu s nočnou či víkendovou prevádzkou. Na pracovisku pečú a zdobia zdravé a chutné medovníčky, torty, zákusky a poctivé koláče na rôzne príležitosti. „Najväčší dopyt je po medovníkoch, ktoré majú v našej krajine dlhú tradíciu. Dopyt po nich nie je len cez vianočné a veľkonočné sviatky, ale po celý rok. Všetky cukrovinky sú vyrobené z domácich surovín, od miestnych dodávateľov z regiónu,“ vyjadrila sa riaditeľka sociálneho podniku LABORE Darina Verešová. Zákusky aj medovníky je možné si objednať cez internet. 

Na zákuskoch si môžu zákazníci pochutnať v  cukrárni RAJecké Radosti v Rajeckých Tepliciach. Veľký záujem o medovníky majú aj turisti, ktorí prichádzajú za oddychom do nádhernej Rajeckej doliny. Okrem týchto dobrôt v cukrárni ponúkajú aj suveníry a drobné darčeky. Aj tento tovar vyrábajú doma zdravotne a sociálne znevýhodnení ľudia. „Obidve pracoviská majú už pevné miesto v našom regióne. Zmysluplná práca pre ľudí, ktorí by si inak ťažko našli zamestnanie, je zároveň službou pre obyvateľov regiónu. Obrazne povedané, lepšie je dať znevýhodneným ľuďom udicu, než rybu. Lepšie, ako financovať sociálne odkázané osoby, je pomôcť im zarobiť si na živobytie,” dodáva Darina Verešová.

Na otázku, čo má spoločné ochrana života so sociálnym podnikom, odpovedá predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová: „Pod kultúrou života rozumieme aj zachovanie dôstojnosti človeka. Poukázal na to aj pápež František, ktorý povedal, že človeka ponižuje, keď nemá olej – teda prácu, ktorá ho pomaže dôstojnosťou. Chudobných, zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí  máme povinnosť začleňovať, nie ich iba otcovsky ochraňovať. Sociálne podnikanie prináša nový rozmer pre praktický a konkrétny život. Dáva nádej  tým, ktorí by sa nedokázali zamestnať a žiť dôstojný život. Ide o nástroj zvlášť dôležitý v regiónoch, kde je ťažšie si nájsť prácu.”

Fórum života

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a LABORE n. o., registrovaného sociálneho podniku.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.