Autorove archívy: Elena Burešová

  • Človek v kultúrnej a humánnej spoločnosti je rovnocenným a hodnotným aj vtedy, keď je chorý, chudobný, starý, nevzdelaný, alebo keď je telesne či duševne týraný, bez domova, alebo sa nachádza v sociálnej núdzi, či prechádza krízou v rodine. Téma ľudských práv a dôstojnosti je jednou z najstarších t... [read more]
  • Bratislava, 7. december 2020 - Na sviatok sv. Mikuláša v roku 2007 začal fungovať projekt Zachráňme životy pod občianskym združením Fórum života. Od jeho vzniku sa narodilo 179 bábätiek, 194 žien bolo zaradených do projektu. Za tento čas darcovia prispeli príjemkyniam pomoci celkovou sumou 458 754,... [read more]
  • Bratislava, 15. decembra 2020 Občianske združenie Fórum života zorganizovalo dňa 2.decembra 2020 v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom online konferenciu Všetko pre rodinu. Konferencia sa konala v rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Konferenciu otvorila M... [read more]
  • Už dnes začína konferencia Všetko pre rodinu, ktorú organizuje Fórum života v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Organizátori pripravili program, v rámci ktorého vystúpia zaujímaví hostia. Konferencia bude vysielaná online  na tomto linku.
  • Milí naši priatelia, priaznivci, podporovatelia, situácia, v ktorej sa dnes všetci spoločne nachádzame nás stavia k hľadaniu riešení na rôzne problémy. Počas prvej vlny koronarkízy sme šili rúška, sprostredkovali sme pomoc núdznym rodinám, vyhlásili sme potravinovú zbierku, hľadali sme darcov na no... [read more]
  •  Žiť slobodne v krajine, ktorá rešpektuje základné právo náboženského vyznania nie je samozrejmosťou. Charta základných práv EÚ uvádza v článku 11: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj sl... [read more]
  • Šesťdesiatpäť. Áno, takéto číslo má  bilancia pamätníkov nenarodeným deťom na celom Slovensku. Teší nás, že takéto miesta po Slovensku stále pribúdajú. Ešte pred pár rokmi ich bolo len zopár. Tu je MAPA, ktorá obsahuje zvýraznené miesta s pamätníkmi.   Pamätníky sú dlhodobou súčasťou kampane Sviečk... [read more]
  •   Rastie násilie v rodinách, znižuje sa stabilita a funkčnosť rodín, starí a chorí členovia sú vylučovaní z rodinného prostredia, jednorodičovské a viacdetné rodiny stále trpia chudobou. V ČOM JE PROBLÉM? Občianske združenie Fórum života našlo odpovede a má aj riešenia.    Môžete si ich vypočuť a... [read more]
  •   Počas vyvrcholenia kampane Sviečka za nenarodené deti v termíne od 25.októbra 2020 do 02.novembra 2020 bude každý deň odslúžená svätá omša na konkrétny úmysel. Pozývame vás ich sledovať cez facebook Fóra života a cez web www.forumzivota.sk.  V sobotu 31.októbra 2020 bude sv.omša odvysielaná ráno ... [read more]
  • Radi by sme sa prihovorili všetkým majiteľom, vlastníkom a prevádzkovateľom kamenných predajniach, obchodoch, centrách pre rodinu a všetkým, ktorí by boli ochotní umiestniť malé plastové a väčšie sklenené sviečky do svojich priestorov. Obraciame sa aj na tých, ktorí sú nám ochotní pomôcť s novým sp... [read more]