Konkrétna pomoc

Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že okrem advokácie a prevencie je v našej činnosti podstatná pomoc tehotným ženám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii. Preto sme začali s projektami konkrétnej pomoci.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.