Konkrétna pomoc

Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako účinne chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, zhodli sme sa na tom, že okrem advokácie a prevencie je v našej činnosti podstatná pomoc tehotným ženám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii. Preto sme začali s projektami konkrétnej pomoci.