Kontaktné infocentrum Femina

27. novembra 2016 otvorilo Fórum života kontaktno-informačné centrum Femina v Leviciach. Jeho priestory otvorila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, koordinátorka centra Anna Siekelová spoločne s vdp. Andrejom Karcagim, ktorý požehnal priestory a dobrovoľníkov do služby.

Femina je určená tým najohrozenejším ženám, ktoré sa ocitnú v nečakanom tehotenstve, ženám týraným a zneužívaným.

Toto centrum je informačno-kontaktné

To znamená, že ženám sa poskytne kontakt na odbornú pomoc. Vo Fóre života sme sa rozhodli urobiť konkrétny krok pomoci žene, ktorá sa ocitne v nečakanom tehotenstve, a to práve v regióne, kde je to najpotrebnejšie. Chceme, aby matky, ktoré zvažujú potrat, mali možnosť dostať všetky informácie o lepších riešeniach neželaného tehotenstva, pri riešení rôznych ťažkých životných situácií žien a ich detí, o realite umelého potratu. Poskytneme ženám zvažujúcim potrat základnú pomoc a nasmerovanie na odborné sociálne, psychologické či ďalšie poradenstvo.

Fórum života zaškolilo šesť dobrovoľníkov, ktorí sú pre ženy k dispozícii priamo v kontaktno-informačnom centre, pracujú diskrétne, ale sú k dispozícii aj telefonicky alebo cez email.

Prečo v Leviciach?

Levice, mesto na južnom Slovensku s vyše 33 000 obyvateľmi, dlhodobo neslávne známe pre viaceré prvenstvá

Aj z týchto dôvodov Fórum života ako občianske združenie, ktoré chráni každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chce byť prítomné v tomto meste a napomáhať k zlepšeniu súčasnej situácie.

 

Fotogaléria z otvorenia Feminy

Rozhovory:

Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť cez darcovský portál nižšie.

Kontakt:

Adresa: Ulica SNP 19, Levice ( v budove polikliniky)

Otvorené: každý pracovný deň 7.30-12.00 hod

Email: femina@forumzivota.sk

Tel. č.: 0903 983 983


Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia prostredníctvom 2 projektov zamestnancov realizujeme vzdelávacie, poradenské a osvetové aktivity v rámci poradne Femina.


Mediálne výstupy:

O možnostiach pomoci pre tehotné ženy a ženy v krízových situáciách – Relácia Občan, rádio Lumen 3.4.2018

 

Ročné pôsobenie Feminy v Leviciach- Relácia Orientácie- 17. min 11. sek.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.