Projekty

Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

 

Naše projekty konkrétnej pomoci:

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.