Vízia

Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

Hodnoty, na ktorých združenie stojí, vychádzajú zo židovsko-kresťanského svetonázoru. Fórum života, o.z., je však otvorené pre každého, kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

Fórum života, o.z., pracuje na občianskom princípe. Spolupracuje s odborníkmi z rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým z oblasti medicíny a humanitných vied.

Fórum života realizuje svoju činnosť priamo alebo prostredníctvom svojich členov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.