Advokácia

Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Naša konkrétna činnosť:

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.