Autor: Diskusiu, ktorá nastala po zákaze kníh, treba dobre využiť

Zákaz jeho kníh sexuálnej výchovy Láske sa treba učiť zo strany trnavského arcibiskupa Jána Oroscha ho prekvapil, keďže tieto knihy sú odporúčané v talianskych diecézach, no vníma to ako príležitosť hovoriť viac o kráse človeka. Taliansky psychológ Ezio Aceti vedie formačné kurzy na pozvanie talianskych diecéz pre kňazov, katechétov i rodičov. Má vyštudovanú aj teológiu. Za […]

Aj 96 hodín býva málo na dobré rozhodnutie

Začiatkom leta 2020 sme sa nepochybne mnohí stretli s článkami a rozhovormi, v ktorých komentátori kritizovali navrhované legislatívne zmeny v súvislosti s interrupciami. Napríklad istý vysokopostavený lekár sa v rozhovore vyjadril, že predĺženie lehoty čakania na zákrok zo 48 hodín na 96 nemá zmysel, lebo žena sa vie o prípadnej interrupcii rozhodnúť skôr. “48 hodín […]

Zje sa každé zrnko

BLOG: Keď hlad zaklope na dvere

Na POSTOJI vyšiel blog o našej potravinovej pomoci pre rodiny v núdzi. Napísala Elena Burešová. V Centre konkrétnej pomoci FEMINA pomáhame systematicky rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Pandémia spôsobená ochorením Covid-19, zasiahla do ich života zničujúcim spôsobom. Obracajú sa na nás matky rodín a hovoria to isté – potom ako zaplatíme za náklady spojené […]

Eutanázia je nesprávna odpoveď na správnu otázku

Ľubomír Martin Ondrášek píše v Denníku N o eutanázii. Vyberáme časť z jeho článku. Mnohí zástancovia eutanázie hovoria o povolení eutanázie iba vo výnimočných prípadoch, s prihliadnutím na prísne kritériá, ktoré by museli byť splnené predtým, ako sa žiadosť o eutanáziu schváli. Správne predpokladajú, že individuálna sloboda má hranice a že by tiež mohlo dôjsť k vážnemu zneužitiu eutanázie – nezabúdajúc […]

Kríza ovplyvnila aj obchodovanie s deťmi. Zostávajú odložené v skladoch

Bezdetní rodičia, ale aj páry si vo veľkom objednávajú vynosenie deti u náhradných matiek. Za obrázkom pomoci a altruizmu sa skrýva priemyselná výroba detí páchajúca množstvo utrpenia. Svet pred pár dňami obletela fotografia, ako pandémia zasiahla do jedného z odvetví priemyslu na Ukrajine. Plné sklady tovaru, ku ktorému sa pre zavreté hranice zrazu nedostali zahraniční zákazníci. […]

Čo napísal život

Keď som mala 13 rokov, môjmu dedkovi sa po smrti starej mamy zdravotne veľmi priťažilo. Náhle potreboval pomoc, teda niekoho, kto by si ho vzal k sebe a staral sa oň. Žiaľ, v tom čase nastali v rodine medzi otcovými súrodencami nezhody. Okrem iného aj kvôli dedičstvu. Preto o starostlivosť nikto nemal záujem a ani nikto necítil […]

Sme slobodní byť dobrí

Sloboda človeka, hoci je to „veľký pojem“, tak často používaný i, žiaľ, zneužívaný v demokratických spoločnostiach, v skutočnosti funguje pre človeka len v obmedzenej miere. Ten, kto si myslí, že sa vzoprie morálnym príkazom, lebo „je slobodný“ vybrať si, čo on chce, sa hlboko mýli. Jeho sloboda je limitovaná jeho emóciami a vášňami. Volí si vzburu, keďže mu je pohodlnejšie […]

Keď politika otriasa ľudskými vzťahmi

Čím ďalej, tým väčšmi sa ukazuje, že politika, ktorá by mala slúžiť na upevnenie súdržnosti medziľudských vzťahov, v skutočnosti vytvára opak. Rozdeľuje, znechucuje a mení charaktery. Rôznime sa v postojoch a názoroch, v prístupoch, spôsoboch, riešeniach. A to nielen v kresťanskom spektre, ale aj v rámci liberálneho a ľavicovo-sociálne orientovaného. Vieme sa vzopäť, ale nevieme spolupracovať na smerovaní. Trieštenie sa zosilňuje úmerne […]

Regulácia, či liberalizácia?

V čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia uznala závislosť na počítačových hrách za regulárne psychické ochorenie a začlenila ju do Medzinárodnej klasifikácie chorôb, u nás na Slovensku sa pripravoval zákon o regulácii hazardných hier. Občania a aktivisti proti hazardu zostali zaskočení, pretože zákaz, ktorý v Bratislave už začal platiť, sa mal zrazu zmeniť. Návrh nového zákona v podstate uvoľňuje on-line trh pre zahraničných prevádzkovateľov. […]

Etika je kľúčom k budúcnosti

Raz som dostala ponuku prihlásiť sa ako dobrovoľníčka do skupiny zdravých pacientov na skúšanie novo zavádzaného lieku. Na začiatku hospitalizácie som absolvovala základné vyšetrenia a zostala som v sledovaní príslušných parametrov sedem dní. Samozrejme, zarobila som si za to nejaké peniaze, ktoré sa mi v čase začínajúceho manželského života veľmi zišli. Bolo to slobodné rozhodnutie s minimálnym rizikom, keďže […]