Konferencia Vyber si život

Konferencia Vyber si život je medzinárodné podujatie, ktoré každoročne od roku 1998 organizujú Fórum života, o. z. a Áno pre život, n. o.. Táto konferencia sa zameriava na diskusiu a vzdelávanie v oblasti ochrany života. Je priestorom pre odborníkov, aktivistov a verejnosť na zdieľanie poznatkov a skúseností v tejto dôležitej oblasti.

Hlavné body konferencie:

Reflexia a pokrok: Konferencia poskytuje platformu pre hlbšiu reflexiu nad dosiahnutým pokrokom pro-life organizácií a ich budúcimi výzvami.

Dialóg a kompetencie: Ponúka priestor pre dialóg medzi odborníkmi a účastníkmi konferencie z oblastí občianskeho, politického a cirkevného prostredia s cieľom vymedziť ich kompetencie a úlohy.

Deň počatého dieťaťa: Konferencia predstavuje vrcholný bod celoslovenskej kampane venovanej Dňu počatého dieťaťa, ktorá sa každoročne koná v týždni okolo 25. marca a zameriava sa na osvetu, svoju pozornosť upriamuje na zázrak života a jeho ochranu od počatia.

Cena Antona Neuwirtha: Na konferencii sa udeľuje Cena Antona Neuwirtha v kategóriách slovenská a zahraničná osobnosť a organizácia, ktorá sa vyznačuje výraznou pro-life činnosťou.

Nové poznatky a reakcie: Konferencie prinášajú každoročne nové poznatky z oblasti bioetiky, argumenty a reakcie na súčasné problémy ochrany života a ohrozenia ľudskej dôstojnosti. Prehľad jednotlivých zborníkov je v tabuľke nižšie

Prehľad zborníkov

Stručnú históriu jednotlivých tém, prednášateľov a prednášok nájdete TU.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.