História medzinárodných konferencií Vyber si život

2024 (23. ročník)

Ochrana života: Ľudské práva a povinnosti

Úvodné príhovory: Miriam Lexmann, Erika Jurinová, Ambróz Hájnik, Marcela Dobešová

Panel: Ochrana ľudského života dnes – domáci a medzinárodný kontext

 • Cyril Vasiľ SJ, Evanjelium Vitae – stále aktuálna encyklika Jana Pavla II.
 • Pablo Siegrist Ridruejo, Nová chudoba: výzvy na ochranu života v európskej politickej diskusii

Panel: Ochrana ľudského života – odveké a novšie výzvy

 • Jozef Glasa, Pohľad biomedicíny a bioetiky
 • Ján Viglaš,  Pohľad morálnej teológie
 • Dermot Kearney, Reverzia oľutovaného farmakologického potratu – skúsenosť z Veľkej Británie

Panel: Ochrana ľudského života – právo na život 

 • Roger Kiska, Ochrana práva na život – medzinárodný pohľad
 • Terézia Rončáková, Ochrana života v prieskumoch verejnej mienky a v mediálnej komunikácii

Panelová diskusia: 25. ROKOV DEKLARÁCIE POČATÉHO DIEŤAŤA (1. 6. 1999 – 1. 6. 2024)

 • Marián Čaučík
 • Jozef Mikloško
 • Milan Lach
 • Marcela Dobešová
 • Radim Ucháč
 • Martin Gazdík
 • Terézia Rončáková
 • Anna Verešová

https://forumzivota.sk/2024/05/09/medzinarodna-konferencia-vyber-si-zivot-2024/

 https://forumzivota.sk/2024/04/09/tlacova-sprava-medzinarodna-konferencia-vyber-si-zivot/

2021 (22. ročník)

Farmácia a ochrana života

Úvodné príhovory: Miriam Lexmann, Erika Jurinová

 • Ondrej Sukeľ, Čierno-biely svet, alebo Čo od lekárnikov vlastne spoločnosť očakáva?
 • Ján Viglaš,  Výhrada vo svedomí – svedectvo morálnych hodnôt, inteligentného rozlišovania a kultivovaného dialógu
 • Štefan Lukáč, „Potratová tabletka“ v klinickej praxi
 • Silvia Pekarčíková, 
 • Jana Stankovičová.

Panelová diskusia: Prirodzené metódy

Tlačová správa: Na konferencii Vyber si život sa bude hovoriť aj o potratovej tabletke – Fórum života (forumzivota.sk)

Tlačová správa: Na 22. konferencii Vyber si život 2021 opäť zaujímavá téma – Fórum života (forumzivota.sk)

2019 (21. ročník)

Ochrana života na všetkých úrovniach politiky

Úvodný príhovor: Anna Zaborská

Panel:  Čo môže urobiť samospráva na ochranu života

 • Erika Jurinová: Prínos krajskej samosprávy k ochrane života
 • Dana Čahojová: Čo odo mňa očakáva život

 Panel: Národná úroveň ochrany života

 • Jozef Glasa:  Systémový pohľad na ochranu života dnes
 • Anna Verešová: Čo všetko má vplyv na politiku ochrany života
 • Martin Píry: Ochrana života, ústavný a právny rámec

 Panel: Ochrana života v európskom a medzinárodnom priestore

 • Marica Pirošíková: Ochrana života z pohľadu judikatúry ESĽP
 • Branislav Škripek: Nové výzvy na ochranu života v Európskej únii

 Marcela Dobešová: Predstavenie projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti

2018 (20. ročník)

Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu

 • Mons. Marián Bublinec, PhD.: Evanjelizácia a zmysel života
 • Luis Peral Guerra (One of Us): Skúsenosti One of US s pro-life výchovou
 • Hanna Klaus, M.D.: Dôstojnosť ľudskej sexuality, TeenSTAR program
 • Pavol Hudák, rektor PCAK:  Výchova k čistote vzťahov
 • Hrvoje Vargić (WYA): Ochrana života v európskych inštitúciách
 • Martin Píry: Právo a ochrana života (skúsenosti s prezentáciou témy na VŠ)
 • Jana Trizuljaková, Eva Hanušovská: Ochrana života vo vzdelávaní medikov
 • Zdeňka Olejárová: Skúsenosti s výchovou k pro-life hodnotám v stredoškolskom prostredí
 • Daniela Čarná, PhD.: Ján Mathé – umením k transcendentnu
 • Ľudovít Gabriš: Pro-life pastorácia v USA prostredí
 • Katarína Valčová, PhD.: Úcta k životu – hľadanie a sprevádzanie v univerzitnom prostredí
 • Renáta Ocilková: Aktuálne trendy vo výchove a vzdelávaní
 • Rút Šuleková: Sprevádzanie rodičov v špecifických situáciách
 • Lívia Halmkan, Ba: Modely besedy s dospievajúcimi na tému pro-life, manželstva a pornografie

2017 (19. ročník)

60 rokov legalizácie potratov

 • Daniel Dian: Humanae vitae a dvaja morálni teológovia
 • Anna Záborská: Politický zápas a základné právo – právo na život
 • Jozef Matulník, Karol Pastor: Dôsledky legalizácie potratov na Slovensku po 60 rokoch
 • Miroslav Kratochvíl (CZ): Dopad legalizace potratu a pro-life hnutí v Česku
 • Ján Ďačok: Základné črty bioetického zápasu
 • Marek Jurek (PL): Pro-life mentalita v Poľsku
 • Paul Moynan (GB): Odkrývanie následkov potratu
 • Ludmila Lázničková (CZ): Potraty, to nejsou jen interrupce
 • Anna Siekelová: Prirodzené metódy počatia
 • Ondrej Sukeľ: Potratová antikoncepcia
 • Conrado Giménez Agrela (Španielsko): Fundación Madrina – konkrétna pomoc
 • Jozef Glasa: Nové formy ohrozenia ľudského života a naše možnosti
 • Martin Sosiarik: Nový životný štýl, úloha muža a ženy

Vyber si život 2017 [24.-25.3.2017] – Fórum života (forumzivota.sk)

2016 (18. ročník)

Násilie a ľudská dôstojnosť

 • Shenan J. Boquet, USA: Ochrana ľudskej dôstojnosti v poslaní medzinárodnej organizácie HLI
 • Milan Lach: Ľudská dôstojnosť Bohom daná
 • Anna Záborská: Prevencia násilia ako účinný nástroj ochrany ľudskej dôstojnosti
 • Michal Patarák: Psychoanalýza násilia
 • Anna Verešová: Násilie medzi blízkymi osobami
 • Janka Šípošová: Práva a ochrana obetí násilia a kriminality
 • Marica Pirošíková: Ochrana biologickej rodiny z pohľadu judikatúry ESĽP
 • Emil Turiak: Väzenie – ovocie násilia páchaného na ľudskej dôstojnosti
 • Anton Frič:
 • Maroš Čaučík: ERko – Dobrá novina

2015 (17. ročník)

Média a ohrozenie ľudskej dôstojnosti

 • Cyril Vasiľ: Človek ako osoba a ľudská dôstojnosť
 • Jozef Kováčik: Manipulácia v komunikácii
 • Anna Záborská: Legislatívna ochrana pred mediálnym zneužitím detí v európskom kontexte
 • Juraj Holdoš: Závislosť od internetu medzi mladými ľuďmi na Slovensku
 • Mária Raučinová: Dôstojnosť ženy a jej odraz v mediálnom priestore
 • Rút a František Valašíkovci: Svedectvo o evanjelizačnej práci medzi pornoherečkami
 • Terézia Rončáková: Liberálna atmosféra v médiách na príklade referendového mediálneho diskurzu
 • Imrich Gazda: Konzervatívny denník – nová mediálna alternatíva
 • Ján Baránek: Médiá, volebný systém a politické strany

2014 (16. ročník)

Rodina a ľudské práva

 • Štefan Sečka: Rodina a ľudské práva z pohľadu Cirkvi
 • Anna Záborská: Rodina a ľudské práva v politickom kontexte
 • Gregor Puppinck, Francúzsko: Rodina a ľudské práva v európskom kontexte
 • Marcela Dobešová: Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv
 • Veronika Remišová: Ľudské práva verzus medzinárodné dokumenty a Slovenská legislatíva
 • Jana Jamborová, CZ: Občianske aktivity v prospech rodiny v Európe
 • Anton Chromík: Aliancia za rodinu

2013 (15. ročník)

Výchova detí v rodine

 • Marián Bublinec: Etika verzus náboženstvo
 • Gabriele Kuby, Nemecko: Sexuálna výchova v rodine
 • Joseph Meaney, USA: Zahraničné skúsenosti – výzvy pre rodičov pri rodinnej výchove detí v modernej spoločnosti
 • Martin Slosiarik: Hodnota rodiny vo vnímaní slovenskej spoločnosti po roku 1991
 • Andrej Rajský: Kultúra rodiny a jej vzťah k výchove
 • Pavel Izrael: Výchova detí v mediálnej dobe
 • Emil Turiak: Vzťah rodiny a školy pri výchove detí
 • Mária Bielová: Komunikácia v rodine – zdroj radosti a trápenia
 • Zuzana Lauková: TeenSTAR program – nástroj pre výchovu k láske a rodičovstvu
 • Dušan Škurla: Ako organizovať pro-life kampane
 • Ewa a Lech Kowalewski, Poľsko: Pro-life kampane a spôsoby zapájania sa do pro-life hnutia

2012 (14. ročník)

Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie

 • Štefan Sečka
 • Luca Volonte, Taliansko
 • Jozef Glasa: Terminologické vymedzenie biomedicínskych pojmov týkajúcich sa starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu
 • Patrícia Dobríková: Psychologické aspekty v starostlivosti o zomierajúcich
 • Paceková,
 • Zuzana Otrubová:
 • Magdaléna Veselská: Historický, legislatívny a finančný rámec prevádzky hospicov na Slovensku a vo svete
 • Márie Svatošová, CZ: Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
 • Pavel Bician: Zomieranie a deti – špecifiká starostlivosti o ťažko choré a zomierajúce deti
 • Štefan Kuffa: Prvý deň v hospici – priblíženie každodenného chodu prevádzky hospicu
 • Gerhard Glazer-Opitz: Smrť – brána do večnosti, z činnosti nemocničného kňaza

2011 (13. ročník)

Zmyslom života je láska, nie ideálne zdravie

 • Gerd Josef Weisensee, Švajčiarsko: Pro-life zdravotná poisťovňa
 • Róbert Bezák: Kresťanský pohľad na zdravotné znevýhodnenie
 • Ivan Palúch: Čakáte postihnuté dieťa? Nebojte sa prijať ho
 • Daniel Dian: Hodnota ľudského života a kult zdravia
 • Jana Žitňanská: Zdravotné znevýhodnenie a politika, pomoc ľuďom s postihnutím
 • Ivan Wallenfels: Diskriminácia postihnutých pred narodením – prenatálna a predimplantačná diagnostika
 • Veronika Vadovičová: Svedectvo paraolympijskej víťazky
 • Dominik Drdul: Svedectvo života s chorobou
 • Mária Šustrová: Skúsenosť s pomocou ľuďom s Downowým syndrómom
 • Viera Záhorcová: Konkrétna pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením
 • Mária Orgonášová: Konkrétna pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením

2010 (12. ročník)

Žena a jej slobodná voľba

 • Janne Haaland Matlary, Nórsko: Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom
 • Marguerite Peeters, Belgicko: Dôsledky IV. Svetovej pekinskej konferencie o ženách v krajinách tretieho sveta
 • Tomáš Galis: Dôstojnosť ženy z pohľadu Cirkvi
 • Marián Kuffa: Ohrozená dôstojnosť ženy
 • Anna Záborská: Európske snahy o uzákonenie „ženských práv“
 • Miroslav Mikolášik:
 • Eva Grey: Osobná skúsenosť zo svetovej konferencie o ženách v Pekingu
 • Marián Bartovjak
 • Jana Mária Punová CJ: Žena v Cirkvi dnes v duchu Mary Ward
 • Anna Verešová: Povolanie ženy v súčasnom svete/ kresťanský feminizmus
 • Inocent Mária Szaniszló:

2009 (11. ročník)

Aktuálne spoločenské, etické a medicínske aspekty antikoncepcie

 • Victorie Thorn, USA: Biológia teológie tela
 • Carlo Casini, Taliansko: Vplyv antikoncepcie a antikoncepčného myslenia na vzťahy a spločenské postoje
 • Wiliam J. Thorn, USA: Vplyv médií na antikoncepčné myslenie
 • Marek Iskra: Význam sexuality v živote človeka
 • Jozef Laurinec: Hormonálna antikoncepcia, mechanizmus jej účinku a vplyv na organizmus ženy
 • Inocent – Mária Vladimír Szaniszló – Daniel Demočko: Niekoľko etických poznámok k používaniu antikoncepcie
 • Marián Koleják: Otvorenosť k životu a regulácia počatia; kritériá voľby počtu detí
 • Anton Chromík: Antikoncepcia a výhrada svedomia

2008 (10. ročník)

Potreba ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť

 • Andrzej Zwoliński, Poľsko: Ohrozenia života od počatia po smrť
 • Peter G. Fedor-Freybergh, Slovensko-Nemecko: Nové poznatky o prenatálnom vývine dieťaťa
 • Rudolf Baláž: Úloha Cirkvi
 • Daniel Lipšic: Úloha štátu
 • Marian Duda, Poľsko: Pomoc ženám a ich nenarodeným deťom v Poľsku
 • Mario Živkovič, Chorvátsko: Pomoc ženám a ich nenarodeným deťom v Chorvátsku
 • Jozef Mikloško: Pomoc ženám zo sociálne slabších skupín
 • Zdenka Rybová, CZ: Poradňa Aqua vitae
 • Mária Demeterová: Konkrétna pomoc – Fórum života, o.z.
 • Janka Šípošová: Pomoc obetiam násilia, o.z.
 • Anna Verešová: Áno pre života, n.o.

2007 (9. ročník)

50 rokov legalizácie umelých potratov na Slovensku

 • Radoslav Procházka: Ústavné a medzinárodnoprávne aspekty ochrany života
 • Jozef Matulník: Sociologické dôsledky legalizácie a praxe umelých potratov na Slovensku
 • Vladimír Palko: Kultúrno-sociálne dôsledky legalizácie a praxe umelých potratov na Slovensku
 • Ľubomír Stanček: Duchovné dôsledky umelých potratov na jednotlivca, rodinu a spoločnosť
 • Ján Ďačok, SJ: Úloha Pápežskej rady pre život
 • Karol Pastor: Demografická situácia v Európe
 • Georgia Forney, USA: Zo skúseností s pravdivým informovaním o utrpení žien po potrate v USA
 • Ewa Kowalewska, Poľsko: Sovietska potratová prax a jej dôsledky
 • Lech Kowalewski, Poľsko: Poľská cesta ochrany života
 • Václav Cigánek: Dôsledky 50-ročnej praxe legálnych umelých potratov v ČR
 • Imre Teglasy: Dôsledky 50-ročnej praxe legálnych umelých potratov v Maďarsku

2006 (8. ročník)

Neplodnosť a spôsoby jej liečby

 • Daniel Lipšic
 • Stanislav Vojtko
 • Karol Pastor
 • Ľuboš Javorka
 • Pavla Poloňová
 • Phil Boyle, Írsko
 • Petar – Kresmir Hodzič, Chorvátsko
 • Anton Chromík
 • Jozef Mikloško
 • Jozef Glasa

2005 (7. ročník)

Potreba chrániť ľudský život od počatia doma i v zahraničí pod heslom „Nechať žiť je správna voľba“.

 • Anna Záborská
 • Roman Kováč
 • Jozef Glasa
 • Mária Demeterová
 • Jozef Mikloško
 • Prof. PhDr. Jozef Jaráb
 • MUDr. Stojan Adasevic, Juhoslávia
 • MUDr. Antun Lisec, Chorvátsko
 • Pius Stossel, Švajčiarsko

2004 (6. ročník)

Právo na život od počatia, právne aspekty, možné formy ochrany života doma i v zahraničí.

 • Pavol Hrušovský: Pozdravný list
 • Vladimír Palko: Úspech je možný – desatoro téz o kultúre života
 • Peter Dobeš:
 • Štefan Sečka: Kresťan je povolaný budovať kultúru života
 • Jozef Matulník: K príčinám súčasného poklesu pôrodnosti na Slovensku
 • Eva Grey: Umelý potrat ako násilie na žene
 • Karol Pastor: Reprodukčné zdravie a ochrana života
 • Pius Stossel, Švajčiarsko: Vývoj ochrany života a činnosť „Áno pre život“ vo Švajčiarsku
 • Adolf Adam, Rakúsko: Ochrana života v Rakúsku
 • Imre Teglasi, Maďarsko
 • Kovács E. Zita, Rumunsko: Pro vita hominis
 • Thomas Grey: Aktivity vlády na podporu pro-life filozofie

2003 (5. ročník)

Zodpovednosť výchovy k ľudskej sexualite, zodpovedného rodičovstva a o dôsledkoch porušovania morálnych zákonov.

 • Ivan Wallenfels
 • Andrej Hrádocký
 • Martin Hrádocký

2002 (4. ročník)

Antikoncepcia ako páchanie násilia na ženách, jej abortívnom vplyve, vplyve na ženský organizmus, a tiež o trendoch vyšetrovania v tehotenstve

 • Mária Mojzešová, PhD.
 • Ines Hvizdáková
 • Ivan Wallenfels

2001 (3. ročník)

Hodnota života na prahu tretieho tisícročia všetkých prolife hnutí a širokej verejnosti, ktorej záleží na zdravom vývoji rodiny a spoločnosti

 • Imrich Benický
 • Pius Stössel, Švajčiarsko
 • Jozef Glasa, CSc.

1999 (2. ročník)

Prečo záleží na živote? Prečo treba mať k nemu úctu a chrániť ho?

 • Emil Turiak
 • Ivan Palúch
 • František Stahovec

1998 (1. ročník)

Aby vážnosť, úcta a dôstojnosť ľudského života stále viac a viac rešpektovali a uznávali.

 • Pius Stossel, Švajčiarsko

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.