Gyn. ambulancia Gianna

Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od počatia.

Všetky potrebné informácie o gynekologickej ambulancii nájdete na ich webovej stránke:

http://gynekologiagianna.sk/

Rozhovory:

Gynekológia a pôrodníctvo v súlade so ženským organizmom

Tehotná žena vie lepšie ako ja, čo potrebuje pri pôrode

Neplodnosť: Ženský organizmus je komplikovanejší a citlivejší

Podstatou NaProTechnology je hľadať príčinu neplodnosti

Odovzdávanie ľudského života

Gynekológia podľa svedomia

MUDr. Ivan Wallenfels – kresťanský gynekológ

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.