Zachráňme životy

 

 

Projekt Zachráňme životy je konkrétna pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom. Ak máte vo svojom okolí tehotné ženy, matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, ženy s neželaným tehotenstvom, v ťažkej sociálnej situácii, bez pomoci, môžete aj vy pre ne niečo urobiť. Nasmerujte ich na projekt darcovského systému „Zachráňme životy“. Systém je určený  pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale aj pre tých, ktorí chcú pomôcť.

Jeho cieľom je:

  • Pomôcť ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi
  • Umožniť ľuďom, ochotným pomôcť, finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu, prejaviť solidaritu s trpiacimi.

Podrobnosti projektu možno nájsť nawebovej stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne jednorazovo alebo pravidelne mesačne prispieť na záchranu života rôznymi finančnými čiastkami na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky systém prerozdeľuje medzi príjemcov pomoci (ženy a ich deti), ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Všetky finančné prostriedky poukázané darcom na záchranu života dostane priamo príjemca pomoci. Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.

Príjemkyne pomoci sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov. Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečí transparentný finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov pomoci. Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si bude môcť každý darca overiť na webovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

Do systému sa môže zapojiť každý z vás. Či už ako darca – poukázaním svojho finančného príspevku do darcovského systému, alebo ako aktívny spolupracovník.

Finančné prostriedky možno do systému poukázať:

  • trvalým platobným príkazom
  • priamym vkladaním na účet darcovského systému
  • jednorazovými platobnými príkazmi
  • poštovou peňažnou poukážkou (PPP) typu U.

Príjemkyňu pomoci si môžete vybrať podľa jej životného príbehu.

Pojekt funguje od decembra 2007. Doteraz sme ním  pomohli 141 ženám, ďalšie čakajú na zaradenia do systému, podľa množstva finančných prostriedkov od darcov. Rozdelili sme takmer 300 000 eur. Podarilo sa zachrániť 128 bábätiek. Tieto krásne deti sa narodili predovšetkým vďaka vám, ochotným pomôcť. Ženy, zapojené do systému, uvažovali o potrate, neskôr chceli dať dieťa na adopciu a nakoniec, vďaka podpore ľudí, rozhodli sa nechať si dieťa pri sebe.

Väčšina darcov prispieva pravidelne každý mesiac formou trvalého príkazu registráciou ne stránke TU. Alebo cez darcovský portál nižšie. 

Budeme vám vďační, milí priatelia, ak by ste sa zapojili do spolupráce na realizácii, rozširovaní a propagácii systému ako darcovia, ale aj ako aktívni spolupracovníci. Spoločnou odmenou nám bude každý zachránený ľudský život.

 

Mediálne výstupy projektu Zachráňme životy:

Stáť pri veľkých veciach a zachraňovať mamy (Rodinka)

 

Niektoré ženy si to rozmyslia na poslednú chvíľu (Denník Postoj)

 

10. výročie projektu Zachráňme životy. Ako sa na Slovensku robí konkrétna

pomoc tehotným ženám v núdzi a ženám s neplánovaným tehotenstvom. (Rádio Lumen)

 

Tehotné ženy nemusia riešiť núdzu potratom,

pomôcť im vedia rôzne organizácie (Ženy v meste)

 

128 životov (TV LUX)

 

Podeliť sa, nie dať a … (TV LUX)

 

Najdôležitejší je váš záujem (SMEblog)

 

Je šťastná aj s deťmi, lebo ju v tom dobrí ľudia nenechali samu  (SMEblog)

 

Aké sú možnosti pomoci pre matky v núdzi? (Denník Postoj)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.