Poradňa Alexis

Alexis – z gréckeho „álexis“- POMÁHAŤ

Projekt poradne Alexis začalo v decembri 2009 realizovať OZ Fórum života, ako jeden zo svojich projektov konkrétnej pomoci.

Po viac než 4 a pol ročnom fungovaní na dobrovoľníckej báze, sa projekt transformoval na samostatnú organizáciu Poradňu Alexis, n.o., ktorá bola založená 1.10.2014 s víziou profesionalizácie služieb, ktoré poskytuje. Od 1.12.2014 je Poradňa ALEXIS, n.o. registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnej služby.

Projekt Poradne Alexis  je doteraz jediný svojho druhu na Slovensku. Počas svojho fungovania vybudoval funkčný systém práce s klientom a každoročne sa o poradenské služby zaujíma čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom..

Pomoc je určená ženám a dievčatám, ale aj tým, ktorí

 • uvažujú o umelom potrate,
 • trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení,
 • trápi neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa,
 • trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve,
 • trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva,
 • prekonali umelý alebo spontánny potrat.

Ponúka

 • Pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia.
 • Pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti.
 • Pomoc pri nájdení azylového ubytovania.
 • Poskytnutie tehotenského testu zdarma.
 • Posúdenie výsledkov prenatálnych tehotenských vyšetrení a následné poradenstvo (v spolupráci s odborníkmi).
 • Informácie o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnosť a počatie.
 • Informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva.
 • V prípade potreby sprostredkovanie stretnutia s odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu).
 • Konzultácie v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Vzájomné rodinné konzultácie – s partnerom, starými rodičmi dieťaťa, ktorým chýba dostatok informácií pre láskavé pochopenie.
 • Ďalšie informácie a konzultácie pre jednotlivcov a kolektívy, napr. školy (krása materstva, sexualita ako dar, dieťa ako dar, realita umelého potratu, postabortívny syndróm ).

Od založenia Poradňa Alexis riešila vyše 1000 prípadov.

Rozhovory:

O možnostiach pomoci pre tehotné ženy a ženy v krízových situáciách – Relácia Občan, rádio Lumen 3.4.2018

Poradenstvo a pomoc ženám v neželanom tehotenstve – Rádio Regina

 

Mnohé ženy po potrate trpia

 

Katkin boj

 

Nečakane tehotná? Pomôžeme. Poradňa Alexis

 

Podeliť sa, nie dať a …

 

Naučili sme chlapov užívať si, bez zodpovednosti za nový život

 

Moja kamarátka zvažuje potrat, čo s tým?

 

Miesto, kam sa ženy môžu obrátiť s dôverou

 

Špecifická poradňa Alexis pre ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, sa už „otvorila“ aj mužom

Kontakt:

Sociálne poradenstvo:

Psychologické poradenstvo:

Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová

Mgr. Petra Heretová

 Email:  poradna@alexisporadna.sk
 Telefón:  0911 350 200
 Facebook:  https://www.facebook.com/poradnaAlexis
 Adresa:

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.