Archív značiek: medovníčky

  • 06.03.2020 (Rajec)  - LABORE n. o. je od 1. februára t.r. registrovaným sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je zamestnávať znevýhodnených ľudí. Podnik má zriadené dve prevádzky – cukrárenskú výrobňu v Rajci a cukráreň v Rajeckých Tepliciach. Jeho zakladateľom je Fórum života, o.z. Význam soc... [read more]