Cena Antona Neuwirtha – Rok 2014

Kategória Slovenská osobnosť

Za zorganizovanie vyše 120 modlitbových pochodov za život, za vytrvalé šírenie postoja lásky a pomoci tehotným ženám a za vytrvalý modlitbový zápas za záchranu počatých detí, udelilo Fórum života v kategórii „slovenská osobnosť“  Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života pani Eve Čeřovskej.

Kategória Zahraničná osobnosť

Za obhajobu slobody náboženského vyznania, presvedčenia a prejavu, rodinného práva a dôstojnosti každého ľudského života pred európskymi súdmi, za vynikajúcu prípravu úspešnej Európskej iniciatívy občanov Jeden z nás, udelilo Fórum života v kategórii „zahraničná osobnosť”  Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života Gregorovi Puppinckovi z Francúzska.

Kategória Organizácia

Za 20-ročné úsilie o obnovu a ozdravenie rodiny, rozvíjanie vzájomných vzťahov v rodine vedúcich k skvalitneniu života jednotlivca a k vytváraniu zdravého prostredia pre výchovu detí, bola cena v kategórii “organizácia”  odovzdaná občianskemu združeniu Manželské stretnutia.

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.