Cena Antona Neuwirtha za rok 2021

Slovenská osobnosť:

PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský, za osobitný prínos pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti na Slovensku, najmä v oblasti duchovnej starostlivosti o pacientov v nemocniciach a ich rodiny, tvárou tvár najťažším chvíľam jednotlivých pacientov.


Zahraničná osobnosť: cena nebola udelená

Organizácia:

Mobilný hospic – Sv. Lujza, n.o. –  za prínos pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti na Slovensku v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s chronickými nevyliečiteľnými, pokročilými a progredujúcimi chorobami s časovo obmedzeným prežívaním. Hospic funguje pod odborným dohľadom doktorky Emílie Vlčkovej. Cena bola odovzdaná do rúk Mgr. Jany Kobelovej a Magdalény Kováčovej, zdravotných sestier v teréne.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.