Cena Antona Neuwirtha – Rok 2011

Kategória Slovenská osobnosť

Mária Šustrová, lekárka a vysokoškolská profesorka. Fórum života jej udelilo cenu za prípravu a realizáciu prvého programu optimálnej zdravotníckej starostlivosti pre deti, dospievajúcich a dospelých s Downovým syndrómom, za dlhoročnú starostlivosť o deti a dospelých s Downovým syndrómom a za  obhajovanie práv ľudí s Downovým syndrómom.

Kategória Zahraničná osobnosť

Gianna Emanuela Molla s rodinou z Talianska, dcéra Gianny Beretty Molla, ktorá v roku 1962 odmietla liečbu v tehotenstve kvôli zachovaniu života svojej dcéry Emauely. Fórum života jej udelilo cenu za pokračovanie v odkaze úcty a lásky  k človeku a viery Bohu, ktorým jej matka Gianna naplnila svoj život i smrť; za starostlivosť o otca Pietra až do jeho smrti a za upevňovanie súdržnosti celej rodiny a za založenie a vedenie  Nadácie sv. Gianny B. Molla. Gianna Emanuela Molla si cenu prevezme osobne pri jej prvej návšteve Slovenska, ktorá je naplánovaná na koniec apríla.

Kategória Organizácia

Cenu získalo občianske združenie Inklúzia za prinášanie pracovných možností  pre ľudí so zdravotným postihnutím, za  scitlivovanie širokej laickej a odbornej verejnosti smerom k akceptácii ľudí so zdravotným postihnutím  i za  poskytovanie konkrétnej pomoci i nádeje ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Cenu za združenie prevzala jeho zakladateľka Viera Záhorcová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.