Cena Antona Neuwirtha – Rok 2007

Kategória Slovenská osobnosť

Mons. Prof. ThDr. František Tondra za dlhoročnú vynikajúcu obhajobu úcty k človeku a ľudskému životu v celospoločenskom rozmere.

Kategória Zahraničná osobnosť

Dr. Mikuláš Havrila, in memoriam za nezištnú duchovnú, materiálnu i finančnú pomoc pri rozbehu slovenských pro-life organizácií.

Kategória Organizácia

Inštitút Krista Veľkňaza zo Žakoviec za obdivuhodné výsledky v konkrétnej pomoci ľuďom zo sociálne slabých skupín a príkladné rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti. Cenu za inštitút prevzal Pavol Vilček.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.