Cena Antona Neuwirtha – Rok 2005

Kategória Slovenská osobnosť

MUDr. Imrich Benický, ktorý ochranu života praktizoval hlavne v rámci Československého červeného kríža. V roku 1988 ilegálne doviezol videokazetu Nemý výkrik a po tom sa naplno rozbehli jeho aktivity prolife. Chodil prednášať po celom Slovensku do vysokoškolských internátov, na stredné školy, do kostolov. Od roku 1992 sa stal riaditeľom NSP v Michalovciach. Neskôr svoju činnosť zameral na vlastné pracovisko Dr. Schweizera Alberta v Palíne pri Michalovciach.

Kategória Zahraničná osobnosť

Pius Stöessel zo Švajčiarska, ktorý spolu s ďalšími 7 ľuďmi založil v roku 1974 organizáciu Ja zum leben (Áno pre život) na ochranu nenarodených detí. Tridsať rokov je prezidentom tejto organizácie. V roku 2003 sa pričinil k založeniu už medzinárodnej organizácií Ja zum Leben, ktorej je taktiež prezidentom. Veľkú zásluhu na fungovaní sesterskej organizácií Áno pre život na Slovensku má práve osobne pán Pius Stöessel.

Kategória Organizácia

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Trstenej, v ktorej sa od samého začiatku jej existencie nevykonávali potraty. Veľkú zásluhu na tomto postoji mala pani Dr. Helena Keslerová, ktorá do Trstenej prišla z Nitry. Celý svoj život venovala novému rodiacemu sa života. Cenu za ochranu života v Trstenskej nemocnici prebral pán primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia MUDr. Marián Tholt.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.