Cena Antona Neuwirtha 2020

Kategória Slovenská osobnosť: PhDr. Jarmila Majáková PhD. za osobitný prínos pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti na Slovensku, najmä v oblasti sociálnej práce, špeciálneho poradenstva, supervízie pre agendu sociálnoprávnej agendy a sociálnych služieb. Je školiteľkou vo viacerých vzdelávacích programoch, napr. práca s týranými, zneužívanými a zanedbanými deťmi. Pôsobila aj v štátnom sektore ako kolízna pracovníčka. Od roku 2017 je členkou sociálnej komisie na VUC Žilina aj v rámci Nadácie ŽSK pre podporu rodiny. 

Kategória Zahraničná osobnosť: Ezio Aceti, Taliansko, za prínos v osvetovej a edukatívnej činnosti, najmä v dôležitosti výchovy, priblíženia citlivého prístupu k ľudskej duši a za inšpiratívne otváranie cesty k objavovaniu krásy a čistoty detí. Ezio Aceti je psychológom, lektorom na národnej úrovni a spolupracuje ako expert s Národným úradom pre rodinnú pastoračnú starostlivosť CEI (Talianska biskupská konferencia). Je autorom mnohých kníh, na Slovensku sú známe dva diely knihy Láske sa treba učiť. 

Kategória Organizácia: Misia mladých– cenu prevzal predseda o. z. Anton Michalica. Misia mladých o. z. vnikla v 2003 a pôsobí v oravskom regióne, v Tvrdošíne. Venuje sa pomoci deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, organizácii voľnočasových aktivít a dobrovoľníckeho programu.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.