Cena A. Neuwirtha – rok 2019

Slovenská osobnosť:

in memoriam MUDr. Marcel Babál – za prínos v oblasti šírenia kultúry života medzi mladými lekármi a študentmi medicíny a za obetavú prácu pri vzniku Ústavu medicínskej etiky.


Zahraničná osobnosť:

Anna Halpine – za ochranu života a ľudskej dôstojnosti na medzinárodnej úrovni, za založenie WYA a formáciu mladých ľudí v oblasti advokácie ľudských práv, inštitúcie manželstva a rodiny

Organizácia:

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka – za prínos v oblasti vzdelávania a výchovy mladých ľudí k ochrane života a humánnemu prístupu k chorým a k ľuďom v náročných životných situáciách

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.