Cena Antona Neuwirtha – Rok 2024

Kategória Slovenská osobnosť – Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. (1950), štatistik, demograf a kresťanský politik pôsobí ako docent na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-pedagogickej práci sa venuje najmä demografii a aplikáciám štatistiky v medicíne a spoločenských vedách. Hlavným predmetom jeho záujmu je druhý demografický prechod, rodinné správanie a populačné prognózy (s presahmi do rodinnej a populačnej politiky). Je členom viacerých vedeckých spoločností, vrátane medzinárodných.

V minulosti aktívne pôsobil v laickom apoštoláte, dodnes sa angažuje v pro-life hnutí. Bol podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre rodinu. Takmer 20 rokov bol poslancom za KDH v Mestskom zastupiteľstve v Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je ženatý, otec troch dospelých detí a dedo troch vnúčat. Záujem o matematiku získal ešte na strednej škole. Vďaka jeho vynikajúcej pani profesorke sa mu matematika zdala jasná, logická a zaujímavá, a preto ju šiel študovať na vysokú školu. Aby to nebolo príliš odtrhnuté od života, vybral si odbor matematická štatistika – ekonometria. Čoskoro zistil, že si dobre vybral, že z tej záplavy čísel v štatistických ročenkách sa dá vyčítať veľmi veľa, o ľuďoch, o ľudských životoch, dokonca aj o tom, ako ľudia zmýšľajú. Božím riadením študoval v čase, keď tam prednášal Vlado Jukl, veľká osobnosť podzemnej cirkvi. V rámci normalizácie ho prepustili, ale on s ním už zostal v kontakte v rámci laického apoštolátu, najprv medzi študentmi, neskôr v Hnutí kresťanských rodín. Keďže „pokrok nemožno zastaviť“, v 80. rokoch sexuálna revolúcia presiakla aj k nám a s ňou ako výdobytok socializmu aj liberalizácia umelých potratov. Aby toho nebolo dosť, ako „liek proti potratom“ sa hlásala sa antikoncepcia, a to dokonca aj cez OSN. Zaujímalo ho teda, koľko by tej antikoncepcie bolo treba, aby počet potratov u nás klesol. Pozháňal si oficiálne štatistické dáta a to, čo zistil, ho šokovalo. Zistil, že čím viac žien v nejakej subpopulácii užíva antikoncepciu (tú lekársky sledovanú), tým viac umelých potratov sa tam udeje. Niečo z toho sa usiloval publikovať vo vedeckých časopisoch, dokonca aj na populačnej konferencii v Haagu roku 1999. Vysvetľoval si to tak, že propagácia antikoncepcie je vlastne propagáciou „sexu bez následkov“. Tomu mal rovnako slúžiť aj umelý potrat. Po zmene režimu v 90. rokoch sa u nás rozbehla kampaň proti potratom a bola aspoň čiastočne účinná. Lenže vďaka nej sa viac ľudí začalo spoliehať na antikoncepciu a zase vďaka tomu sa rodí menej detí. A menej ľudí žije v manželstve. Presne túto skutočnosť predpovedal sv. pápež Pavol VI. v encyklike Humanae vitae (§ 17). Holandský demograf Dirk van de Kaa nazval tento jav ako Druhý demografický prechod (slovensky tiež Druhá demografická revolúcia). Číslam o ľudských životoch – demografii a tým, čo k tomu patrí, sa venoval aj profesionálne na FMFI UK. Tejto závažnej téme sa venoval ako pedagóg, publicista, ako dobrovoľník vo Fóre života a v Slovenskej spoločnosti pre rodinu, aj prostredníctvom cirkevných štruktúr (KBS) aj politiky, hoci podľa Karola Pastora tam to ide asi najťažšie. Vďaka Bohu, niečo sa podarilo. Ale žatva je veľká… (spracovala Mária Demeterová, 8.4.2024)

Kategória Zahraničná osobnosťDr. Dermot Kearney, Veľká Británia, kvalifikovaný kardiológ a všeobecný praktický lekár, prezident Katolíckej lekárskej asociácie Veľkej Británie a viceprezident Európskej federácie katolíckych lekárskych asociácií (FEAMC). Okrem vykonávania lekárskej praxe sa stal medzinárodne známym zavedením a presadením tzv. “reverznej liečby farmakologického potratu“. Je možná do 24-48 hodín od času, kedy žena užila tabletku na vyvolanie potratu, následne si to rozmyslela a chcela by svoje rozhodnutie zvrátiť. Včasným podaním príslušnej hormonálnej liečby je možné účinok tabletky vo vysokom percente prípadov zrušiť a dieťa pred potratením zachrániť. Navyše, takáto liečba je plne bezpečná pre nenarodené dieťa i pre jeho matku. Pre túto svoju lekársku činnosť bol Dr. Kearney vystavený zo strany niektorých kolegov i lekárskych profesijných štruktúr ostrému prenasledovaniu. Keďže však jeho metóda sa z vedeckého lekárskeho hľadiska ukázala úplne správna a na žiadosť spomínaných pacientiek plne oprávnená, Dr. Kearney-mu dali za pravdu aj britské súdy a zastala sa ho dokonca aj liberálna tlač. O týchto a mnohých ďalších zaujímavých veciach hovoril Dr. Kearney i vo svojom vyžiadanom príspevku na medzinárodnej konferencii VYBER SI ŽIVOT v Rajeckých Tepliciach 13. apríla 2024. 

Kategória Organizácia –  Nadácia Jerome Lejeune (Paríž – Madrid), bola založená v roku 1995 s cieľom pokračovať v práci Jeroma Lejeuna, lekára a výskumníka, ktorý zasvätil svoj život starostlivosti a obrane pacientov s mentálnym postihnutím. Zaviazal sa, že jedného dňa nájde spôsoby, ako zlepšiť kvalitu ich života, a uznal, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné najprv pochopiť genetiku a mechanizmy chorôb, ktoré sú základom týchto chorôb. Preto bol priekopníkom, viedol a podporoval lekársky a základný výskum, ktorý bol v konečnom dôsledku základom pre vývoj liekov a liečby pre pacientov s mentálnym postihnutím.

Zamestnanci Nadácie pokračujú a rozširujú iniciatívy Jérôma Lejeuna prostredníctvom:

  1. Výskumu: Základný výskum, ktorý povedie k lepšiemu pochopeniu patomechanizmov, ktoré sú základom porúch s mentálnym postihnutím, ak identifikácii potenciálnych terapeutických cieľov.

→ Inovatívny translačný výskum na urýchlenie a zlepšenie vývoja liečby Downovho syndrómu a iných porúch mentálneho postihnutia.

→ Predklinické štúdie na testovanie účinnosti a bezpečnosti nových liečebných postupov.

→ Cielený výskum v oblastiach osobitného záujmu pre nadáciu, napr. špecifické gény a krížové patológie (súčasne sa vyskytujúce choroby).

Zameriavajú sa predovšetkým na Downov syndróm a stimulujú, podporujú a posilňujú projektový výskum zameraný na odhaľovanie príčinnej súvislosti medzi génovou expresiou a fyzickým a kognitívnym postihnutím u ľudí s Downovým syndrómom. Výskum Downovho syndrómu prispieva k objavu mechanizmov a dráh zapojených do iných patológií, ako je Alzheimerova choroba a leukémia, ktoré postihujú aj jedincov bez Downovho syndrómu (krížové patológie). Preto akékoľvek nové poznatky a/alebo potenciálna terapia odvodená z výskumu Downovho syndrómu bude v konečnom dôsledku prínosom pre všeobecnú populáciu.

Popri výskume Downovho syndrómu podporujú aj výskum iných porúch mentálneho postihnutia genetického pôvodu.

2. Starostlivosti

Jerome Lejeune Institute bol založený v roku 1997 a v súčasnosti je jedným z popredných svetových medicínskych centier, ktoré sa špecializujú na Downov syndróm a iné genetické choroby s mentálnym postihnutím. Počíta s multidisciplinárnym tímom špecializovaných lekárov, terapeutov a neuropsychológov, ktorí poskytujú pacientom personalizované sledovanie počas celého jeho života. V súčasnosti ústav počíta s takmer 10 000 pacientmi z celého sveta. Pacienti absolvujú počiatočné kompletné lekárske vyšetrenie, aby sa identifikovalo ochorenie, jeho príčiny a následky a aby sa dalo predísť možným pridruženým komplikáciám. Zatiaľ nevieme, ako liečiť mentálne postihnutie. Vieme však, ako predchádzať alebo liečiť väčšinu súvisiacich viacnásobných postihnutí, ako je kardiopatia, epilepsia, spánkové apnoe a jazykové problémy. Riadenie týchto súvisiacich stavov výrazne zlepšuje kvalitu života.

3. Advokácie

Nadácia Jeroma Lejeuna v súlade so svojimi stanovami plní aj poslanie ochrany života a dôstojnosti jednotlivca od jeho počatia až po jeho prirodzenú smrť. Podľa vzoru Jérôme Lejeune nadácia prostredníctvom vzdelávacích a právnych prostriedkov zabezpečuje úctu k životu. V kontexte neustále sa zrýchľujúceho vedeckého pokroku a ideologického tlaku, ktorý predstavuje pre spoločnosť zásadné otázky, je nadácia v súvislosti s výskumom, ktorý financuje, veľmi ostražitá, pokiaľ ide o bioetické otázky.

Ako jeden z troch pilierov Nadácie Jerome Lejeune Foundation, „záväzok k výskumu“ ide popri „starostlivosti o pacientov“ a prísneho dodržiavania Hippokratovej prísahy „úcta k životu“.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.