Cena Antona Neuwirtha – Rok 2008

Kategória Slovenská osobnosť

prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr h.c. mult. za vysoko odborne, ale zároveň aj výnimočne ľudsky, poskytovanú konkrétnu pomoc predovšetkým biednym v najchudobnejších krajinách sveta a za rovnakú obranu úcty k nenarodeným deťom.

Kategória Zahraničná osobnosť

Manželia Marijo a Darka Živković, Chorvátsko za venovanie celého aktívneho života propagácii rodiny i ochrany života, a to v praktickej rovine manželov i teoretickej rovine odborníkov a za prínos pre rozvoj celosvetového prolife hnutia.

Kategória Organizácia

Hospic Matky Terezy Bardejovská nová Ves za priekopnícku prácu v oblasti paliatívnej medicíny a hospicového hnutia a za príkladnú pomoc mnohým nevyliečiteľne chorým. Za  Hospic Matky Terezy prevzala cenu spoluzakladateľka a riaditeľka hospicu pani MUDr. Alica Valkyová.

Špeciálna cena

získala ju nezisková organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc pri príležitosti 10. výročia jej vzniku za dlhoročnú profesionálnu prácu v prospech žien v núdzi a ich detí. Cenu prevzala riaditeľka organizácie Anna Verešová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.