Cena Antona Neuwirtha – Rok 2010

Kategória Slovenská osobnosť

Marián Kuffa za založenie a otcovskú starostlivosť o diela sociálnej pomoci zamerané na podporu tých najbiednejších – väzňov,  bezdomovcov, prostitútok, ľudí bez perspektívy, za poskytovanie duchovnej posily v príhovoroch, homíliách a skutkoch lásky a za príkladný život evanjeliovej lásky ku každému človeku.

Kategória Zahraničná osobnosť

Dietmar Fischer za založenie Centra života (Lebenszentrum) vo Viedni, za vnesenie nového impulzu do svetového hnutia za život organizovaním svetových pro-life modlitbových kongresov a za vytváranie medzinárodných kontaktov v hnutí za život.

Kategória Organizácia

Cenu získalo Hnutie kresťanských rodín na Slovensku za zachovanie úcty k hodnotám rodiny a života aj počas obdobia komunizmu, za množstvo práce vykonanej pri prehlbovaní vzťahov manželov a snúbencov počas prvých rokoch slobody až po súčasnosť, za obhajobu rodiny ako prirodzenej a základnej bunky spoločnosti. Cenu za hnutie prevzali jeho zakladatelia, manželia Ďurikovičovci.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.