Tlačová správa: Podpora rodiny a zmena modelu financovania samospráv témou otvoreného listu Fóra života

OTVORENÝ LIST K PODPORE RODÍN

„Samotný princíp zvýšenia pomoci rodinám je správny. Postaviť občana proti samospráve a samosprávu proti občanovi je však nesprávne,“ uvádza Fórum života v otvorenom liste predstaviteľom štátu, politických strán a samosprávy. Riešenie vidí v zmene modelu financovania samospráv podľa vzoru ostatných krajín V4. 

Fórum života 24. júna 2022 poslalo otvorený list trom najvyšším ústavným činiteľom SR, predsedom koaličných politických strán a predstaviteľom ZMOS, SK8 a Únie miest Slovenska, v ktorom zdôrazňuje kľúčovosť podpory rodiny ako základnej bunky spoločnosti a zároveň v tejto súvislosti vyzýva na rokovania o zmene modelu financovania samospráv. 

Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová zdôrazňuje potrebu riešiť rodinnú politiku naprieč všetkými rezortmi, aby bola skutočne efektívna, pretože „dobrá rodinná politika je meradlom dobre spravovaného štátu.“ Fórum života túto otázku považuje za zásadnú najmä s ohľadom na stupňujúcu sa demografickú krízu a aktuálnu hospodársku krízu spôsobenú pandémiou aj vojnou na Ukrajine. Poukazuje na konkrétne spôsoby aktuálnej pomoci pre najnúdznejších, no konštatuje, že je dôležité nezabúdať ani na podporu všetkých rodín. „Je správne a spravodlivé, ak štát podporuje rodiny, ktoré sú v chudobe. No rodiny, kde obaja rodičia statočne pracujú, alebo osamelý rodič, ktorý pracuje v dvoch zamestnaniach, aby uživil deti, sa zvyčajne k žiadnej podpore nedostanú. Ich príjem neraz prekračuje stanovenú hranicu pre podporu iba o niekoľko desiatok eur,“ vysvetľuje Dobešová. Štatistiky podľa nej potvrdzujú, že popri skupine osamelo žijúcich dôchodcov (28,5 % domácností) sú na tom materiálne najhoršie rodiny s troma a viac deťmi (36,3 %) a neúplné rodiny, kde jeden rodič vychováva jedno alebo viacero detí, či už ide o matku samoživiteľku, matku alebo otca po rozvode alebo vdovu/vdovca (33,6 %).

List občianskej platformy, ktorá združuje desiatky právnických osôb a stovky jednotlivcov, sa dotýka aj napätia, ktoré vzniklo pri hlasovaní o zákone z 24. 5. 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho opätovnom prerokovaní a schválení napriek vetu zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej. „Bez ohľadu na čistotu procesov a na všetky útoky, ktoré sa odohrali, jedno je isté. Je najvyšší čas podporovať rodiny predtým, ako naozaj upadnú do chudoby,“ píše sa v dokumente. Fórum života pripomína, že chudobné rodiny v mestách a obciach rieši samospráva, ktorá je k nim najbližšie a má dopad na zvýšený rozpočet. Zároveň však vyzýva na diskusiu o tom, ako je možné ochrániť financovanie samospráv v rámci legislatívneho procesu. „Samotný princíp zvýšenia pomoci rodinám je správny. Postaviť občana proti samospráve a samosprávu proti občanovi je však nesprávne,“ uzatvára Dobešová. 

Fórum života vyzýva adresátov otvoreného listu, aby aktívne pristúpili k rokovaniam o zmene modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane z príjmov fyzických osôb, čo je princíp, ktorý platí v súčasnosti. Ako fungujúcu inšpiráciu pre zavedenie nového modelu uvádza ostatné krajiny V4.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.