Tlačová správa: Konferencia v Bruseli zdôraznila ochranu života nenarodených detí a vyzvala k podpore pro-life kandidátov do Európskeho parlamentu

BRUSEL – Politici, novinári a aktivisti z občianskej spoločnosti sa 5. marca stretli v Bruseli, aby diskutovali o tom, ako chrániť a podporovať život pred jeho narodením. Konferenciu “Ochrana života nenarodených detí: Úloha občianskej spoločnosti, politikov a médií” organizovala platforma One Of Us, ktorej je Fórum života členom. 

Bruselská konferencia sa konala v rámci každoročného marcového Týždňa za život. Združila na pôde Európskeho parlamentu (EP) politikov a predstaviteľov federácie One Of Us, ktorá je zoskupením viac ako päťdesiat organizácií chrániacich život od počatia po prirodzenú smrť.

Úvodný prejav poslankyne EP za španielsku konzervatívnu stranu Margarite de la Pisa Carrión, ktorá pôsobí vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví, dal tón celej konferencii. Zdôraznila potrebu spolupráce a angažovanosti na všetkých úrovniach spoločnosti. „Chceme, aby sa interrupcie stali úplne nemysliteľnými,“ uviedla europoslankyňa.

Jedným z hlavných bodov programu bola aj diskusia o nedávnom rozhodnutí francúzskeho parlamentu, ktoré má potenciál ovplyvniť globálne spoločenstvo. Ambície francúzskeho prezidenta presadiť právo na potrat aj na európskej úrovni sú nebezpečné, a už vôbec neodrážajú hodnoty a vôľu väčšiny EÚ.

Medzi rečníkmi sa objavili aj slovenské osobnosti – člen EP Miroslav Mikolášik a europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann. Obaja vyzvali k angažovanosti v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a podpore kandidátov, ktorí budú rešpektovať a podporovať hodnoty života. 

“Je potrebné, aby sme sa stali silnejšími. Spojme sa a spoločne budeme mať väčší úspech. Potrebujeme váš vplyv vo vašej krajine, presvedčenie vo vašej rodine, u vašich priateľov. Príďte a hlasujte. Európsky parlament potrebuje viac členov vyznávajúcich hodnoty ochraňujúce život,” apeloval Mikolášik.

Koordinátorka One of Us pre Španielsko Ana del Pino a viceprezident federácie Pablo Siegrist predstavili svoje iniciatívy a výzvy, s ktorými sa stretávajú pri ochrane života. Zdôraznili, že je dôležité ukazovať reálny život, hovoriť o skúsenostiach a nezabúdať na slobodu prejavu. 

Právny rozmer ochrany života rozoberal Nicolas Bauer z Európskeho centra pre právo a spravodlivosť (ECLJ). Poukázal predovšetkým na nezmyselnosť práva na interrupcie. Akt francúzskeho parlamentu bude mať podľa neho svoje následky, pretože hrozí, že sa tým inšpirujú aj iné krajiny Európy. “Je dôležité si uvedomiť, že následky schválenia práva na potrat budú komplexné a budú ovplyvňovať mnoho aspektov spoločnosti, zdravotnej starostlivosti a individuálnych práv,” dodal Bauer.

Do súboja za hodnoty Európy by sa mala zapojiť celá občianská spoločnosť, a to aj demokratickou voľbou predstaviteľov, ktorí nebudú podporovať tzv. „základné ženské práva“, ale materstvo a rodinné hodnoty.

„Dnes je žena vyzývaná k uplatneniu slobody na individuálne rozhodnutie. Zostáva však s problémami sama, opustená. O tom sa mlčí. My chceme prelomiť toto ticho. Žena nemôže zostať sama. Treba jej dať príležitosť, podať ruku, sprevádzať, nenechať v probléme, informovať ju. Iba potom sa môže naozaj slobodne rozhodnúť pre život,“ napísala bioetička Pavla Bicianová, ktorá na konferencii zastupovala Fórum života.

Na záver predstavila Margarita de la Pisa Carrión Manifest za život, ktorý vyzýva všetkých, aby sa aktívne zapojili do ochrany života a angažovanosti v nasledujúcich júnových voľbách do EP.

———————————–

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti.

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.