Archív značiek: ľudské práva

  • Vo Fóre života pozorne sledujeme prípad pani lekárničky z Košíc, ktorá si uplatnila výhradu vo svedomí a odmietla vydať antikoncepciu. Vzhľadom na to, že  sú útoky na ňu neoprávnené, vydávame toto stanovisko:  Sme presvedčení, že vyvíjanie nátlaku na kohokoľvek, aby konal niečo, čo je v rozpore s j... [read more]
  • Fórum života považuje za dôležité, aby sa v roku 2016 diskutovalo intenzívnejšie o skutočných ľudských právach na Slovensku a vo svete. Prvou lastovičkou v tejto oblasti je okrúhly stôl na túto tému, ktorý spoluorganizujú Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu s Fórom pre verejné otázky. Kľúčovými... [read more]
  • Verejné financie sú predmetom záujmu rôznych skupín. Aréna je rozdelená medzi finančné skupiny a vládnu moc. Týka sa to energetiky, dopravy, životného prostredia, poľnohospodárstva, zdravotníctva a ostatných verejných služieb. K tomu sa prispôsobujú aj zákony. Nehľadí sa na to, čo je dobré pre občan... [read more]
  • Pozývame Vás na verejnú diskusiu na tému ĽUDSKÉ PRÁVA: PRÁVO NA ŽIVOT VERZUS PRÁVO NA OSOBNÚ SLOBODU. Uskutoční sa v piatok 11. 9. 2015 o 16:30 v priestoroch Kultúrneho centra Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava. Účastníci diskusie: Ján Šikuta (sudca Európskeho súdu pre ľudské práva) Anna Záborská (l... [read more]
  • Protestné zhromaždenie v pred Úradom vlády SR v Bratislave sa uskutoční už zajtra (utorok, 16. decembra)! Príďte spolu s nami povedať "NIE" ideologickej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR. "Situácia je vážna a týka sa každého z nás," zdôrazňuje predsedníčka Fóra života, ktor... [read more]
  • Príďte spolu s nami vytvoriť  v utorok 16. decembra o 17:00 hodine pred Úrad vlády SR živú reťaz proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv v SR! Všetci spoločne, ruka v ruke ukážeme vláde, že nesúhlasíme s týmto ideologickým dokumentom. Nie sú v ňom zakotvené najzákl... [read more]
  • Dňa 9. 12. 2014 predsedovia a štatutárni zástupcovia niekoľkých desiatok organizácií, traja zástupcovia Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a množstvo predstaviteľov verejného života poslalo „Vianočnú výzvu členom vlády“ s apelom na neschvá... [read more]