Podporte petíciu za Stratégiu ochrany a podpory rodiny a odmietnutie ideologickej stratégie ľudských práv

Priatelia,

rok a pol sme sa spolu s vami snažili participovať na príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „Stratégia“) a dostať do nej témy, ktoré sú pre nás kľúčové. Aktéri, ktorí pripravovali Stratégiu, odmietli témy ochrany života pred narodením, náboženskú slobodu, výhradu vo svedomí a práva rodičov. Naopak – jednostranne sa venovali záujmom skupiny ľudí, ktorých požiadavky napokon polarizovali našu spoločnosť a stoja v konflikte aj s ústavne zakotvenou definíciou manželstva. Hlavnou výhradou je zavádzanie registrovaných partnerstiev, ktoré prichádza cez text stratégie, ktorý ani nebude schvaľovaný parlamentom. V texte absentujú naše výhrady k vzdelávaniu – zmena vzdelávacích procesov s cieľom zapracovať vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti.

Fórum života ako iniciátor systematickej a aktívnej participácie pripomienkovania Stratégie v procese jej prípravy si vás dovoľuje požiadať o podporu petície, ktorá apeluje na premiéra Róberta Fica a na ministrov vlády Slovenskej republiky odmietnuť tento dokument.

Petíciu je možné podporiť TU.

Využívame príležitosť poďakovať vám za všetku podporu a rady v celom procese pripomienkovania Stratégie, napriek tomu, že sme boli označení ako skupina občanov, ktorá ide proti celospoločenskému záujmu.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.