Archív značiek: LGBTI

  • Hodnotenie stavu ľudských práv na základe optiky LGBTI, potratových reprodukčných požiadaviek a výchovy k jedinému správnemu rodovému pohľadu na násilie nás má priblížiť k ľudskejšej a civilizovanejšej Európe. Fórum života sa nestačí čudovať... [viac na našom blogu na Postoj.sk]    ... [read more]
  • Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou. Vláda SR prijala 18. f... [read more]
  • Prinášame vám skvelý komentár Ivana Lučaniča, ktorý publikoval portál www.postoy.sk: O láske sa nemá hlasovať. Na nezmyselné otázky v referende neexistujú správne odpovede. Ubližujú našim blízkym. Neurobme chybu. Takto zneli titulky niektorých našich denníkov z dňa februárového referenda. Preč... [read more]
  • Analýza Zuzany Čahojovej publikovaná na stránke Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (www.hfi.sk): Tento rok sa časopisu .týždeň podarilo slovenský záver uhorkovej sezóny nečakane poriadne okoreniť. Výroky Mariána Kuffu1 nanovo a s plnou silou rozvírili debatu okolo LGBT, ktorá zahŕňa aj o... [read more]
  • Dnes bola v Európskom parlamente pomerom 394 hlasov proti 176  prijatá rezolúcia Lunacek zameraná na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.  Homosexuálna a LGBT lobby sa ňou snaží o privilégiá, ktoré nemajú racionálne opodstatnenie a prinášajú reálne ... [read more]
  • Fórum života je znepokojené predloženou správou rakúskej europoslakyne Ulrike Lunacek  k plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Správa nebezpečne napáda subsidiaritu členských štátov a snaží sa preniesť niektoré výhradné  kompetencie z nár... [read more]
  • Na stránke blog.sme.sk sme našli zaujímavý blog Renáty Ocilkovej: Keď som asi pred 13 rokmi bola na stáži v Drážďanoch, zhodou okolností tam bol v tom čase na študijnom pobyte aj môj kamarát z Kanady. Keď sme sa to o sebe dozvedeli, potešili sme sa obaja, že máme v „cudzine“ priateľa a tak s... [read more]