STANOVISKO FÓRA ŽIVOTA

Vo Fóre života pozorne sledujeme prípad pani lekárničky z Košíc, ktorá si uplatnila výhradu vo svedomí a odmietla vydať antikoncepciu. Vzhľadom na to, že  sú útoky na ňu neoprávnené, vydávame toto stanovisko: 

Sme presvedčení, že vyvíjanie nátlaku na kohokoľvek, aby konal niečo, čo je v rozpore s jeho svedomím, presvedčením a hodnotami  je v rozpore s dodržiavaním základných ľudských práv. 

Rovnako chápeme, že na mnohé oblasti existujú rôzne názory, o ktorých je potrebné diskutovať odborne i vecne. Toto je cesta, ako  sa môžeme vzájomne chápať a rešpektovať, aj keď sa názorovo nebudeme zhodovať.

25.marca si pripomíname Deň počatého dieťaťa. V rámci každoročnej kampane okrem iného organizujeme aj konferenciu Vyber si život. Tento rok sme zvolili tému „Farmakológia a ochrana života“. Pozývame odborníkov aj verejnosť, aby sme mohli spoločne diskutovať a vzájomne sa pochopiť. Prihlasovanie, program a ďalšie podrobnosti zverejníme koncom mesiaca.

 Všetkých srdečne pozývame!
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.