Voľakto nás všetkých tlačí k stene, povedz, kde sa zajtra ocitneme?

Stanovisko k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR:

Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života vyjadrujú opätovne hlboké pobúrenie zo zámeru vlády SR prijať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá je na programe rokovania vlády v stredu 18. februára 2015. My, ako mimovládne platformy, ale i mnohé naše členské organizácie sme sa v uplynulých dvoch rokoch intenzívne venovali tejto problematike, snažili sme sa prispieť svojimi odbornými pripomienkami, iniciovali sme výzvy, písali listy, zúčastňovali sa diskusií, rozporových konaní a nakoľko nám to bolo umožnené aj zasadnutí poradných orgánov vlády. Opakovane sme vyjadrovali vecné výhrady k procesu tvorby stratégie, ktorý bol participatívny iba svojim názvom, ale istá časť spektra názorov bola systematicky ignorovaná. Pripomíname, že nám v navrhovanej Stratégii zásadne chýba napríklad – ako sa budú riešiť problémy práva na výhrady vo svedomí, ako pokročíme v reálnom zabezpečovaní práva na život od počatia po prirodzenú smrť, ako sa bude realizovať právo rodičov na výchovu a vzdelávanie ich detí v súlade s ich presvedčením. Na druhej strane Stratégia frontálne zavádza rodovú ideológiu a presadzuje nadštandardné práva ľuďom LGBTI komunity.

Zdôrazňujeme, že sme proti diskriminácii ktorejkoľvek skupiny občanov v našej vlasti. Sme však presvedčení, že vláda by prijatím navrhnutej Stratégie prehodila výhybku smerovania ľudských práv na Slovensku smerom k neovereným experimentom s ľudskými právami, ktoré by prehĺbili problémy v slovenskej spoločnosti a spôsobili jej ďalšie rozdelenie.

Umelci sú schopní citlivo a obrazne vyjadriť, čo spoločnosť trápi. Takto to vyjadruje aj text Kamila Peteraja Vôňa ruže, ktorú naspieval majster Ladislav Chudík so speváčkou Kristínou. Sme presvedčení, že atmosféra tohto textu vyjadruje, kam predkladaná Stratégia nasmeruje našu spoločnosť.

Sme nútení konštatovať, že navrhovanú Stratégiu nemôžeme pokladať za odborný dokument, ktorý by riešil problematiku ľudských práv v potrebnej šírke a komplexnosti. Schválením tohto ideologického dokumentu si ho vláda SR politicky adoptuje. Za jeho obsah bude teda niesť plnú zodpovednosť a to predovšetkým jeho politický garant, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale rovnako aj predseda vlády a celá vládna strana. Zostane na voličoch ako túto skutočnosť vyhodnotia v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií

V Bratislave 18. februára 2015

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.