Archív značiek: FKI

  • Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou Fóra života ako aj  odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze.  Výzva najvyšš... [read more]
  • 69 mimovládnych organizácií sa podpísalo v júli tohto roku pod list adresovaný premiérovi SR Robertovi Ficovi, aby vláda prehodnotila celý proces tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Túto stratégiu dala vláda vypracovať Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a... [read more]