Aj Fórum života podporuje voľnú nedeľu

Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou Fóra života ako aj  odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze. 

Výzva najvyšším štátnym predstaviteľom za voľnú nedeľu

Vážená pani prezidentka SR,
vážený pán predseda NR SR,
vážený pán predseda vlády SR,
vážené členky a členovia vlády SR,
vážené poslankyne a poslanci NR SR,

nedeľa patrí rodine. 

Rodičia s deťmi potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a načerpanie nových síl. 

Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov – samoživiteľov, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou.

Sedemdňový týždeň zavŕšený nedeľným odpočinkom udáva rytmus našej spoločnosti. Voľná nedeľa je symbolom ľudskej dôstojnosti:  človek nie je len homo economicus – otrok zisku, robot, “ľudský zdroj”. 

Voľná nedeľa umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy – k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Bez voľnej nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Spoločná voľná nedeľa posilňuje súdržnosť v spoločnosti. Dáva priestor na dlhší pobyt v prírode, na šport. Znižuje riziko dlhodobého vyčerpania, vyhorenia, má priaznivý vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov. 

Nedeľná práca neprináša také ekonomické benefity, ktoré by vyvážili riziká, ktoré sú s ňou spojené. V mnohých prípadoch je to práve naopak. Voľná nedeľa je pre mnohých obchodníkov vrátane veľkých reťazcov ekonomicky výhodnejšia, pokiaľ budú zatvorené všetky obchody. Zákazníci si nakúpia v iné dni a obchody ušetria nedeľné prevádzkové náklady.  

V súčasnej výnimočnej situácii sú obchody v nedeľu zatvorené. Všetci sme si mohli vyskúšať, že plnohodnotne vieme žiť aj bez nakupovania v nedeľu. Doprajme našim predavačkám, predavačom a ďalším pracovníkom aj ich rodinám túto výsadu, aj keď korona-kríza pominie.

Skutočne vyspelá spoločnosť hľadá spôsoby, ako dopriať voľnú nedeľu čo najväčšiemu počtu svojich členov.

Je samozrejmé, že niektoré povolania si vyžadujú nepretržitú prevádzku a pracovníci, ktorí ju zabezpečujú, si zasluhujú náležité ocenenie a našu vďaku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny,  ktorý sa každoročne oslavuje 15.mája, Vás preto žiadame, aby ste vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať.

Pretože nedeľa patrí rodine.

Signatári výzvy:

Fórum kresťanských inštitúcií, Tomáš Kuzár

Fórum života, Marcela Dobešová

Asociácia za život a rodinu, Tomáš Kováčik
Átrium Dobrého pastiera, o.z., Katarína Brezová
Centrum pre rodinu – Nitra, Július Jenis
CitizenGO Slovensko, Miriam Kuzárová
CPR Trenčín, Gabriel Chromiak
Dobrota pre Afriku, Mária Gáliková
Donum vitae. o.z., Mia Lukáčová
eRko, Juraj Králik
Fórum pre verejné otázky, Pavol Kossey
Františkánsky svetský rád, Ing.Gazdík Jozef
Horúci tím, Martin Mekel
Christin, o.z., Tomáš Kuzár
Inštitút rodiny, Katarína Nováková
Katolícka jednota Slovenska, Štefan Kopecký
Katolícke hnutie žien Slovenska, Mária Raučinová
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Roman Vitko
Kolpingovo dielo na Slovensku, Zaťko Karol
Liga pár páru v Slovenskej republike, Jozef Predáč, Zuzana Košťálová, Peter Košťál
Nezávislé kresťanské odbor Slovenska, Ľubica Černá
Občianske združenie Dobrota sv. Alžbety, Kovácsová
Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska KOVO – METAL, Milan Beregszászi
Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, Jozef Zadňan
Priatelia Quo Vadis o.z., Monika Hricáková
Rodinné centrum Motýlik
S láskou k človeku, Jozef Daško
S.k.a.s. ISTROPOLITAN, Jozef Liday
Slovenská asociácia kresťanských rodín, Andrea Mikolášiková
Slovenská spoločnosť pre rodinu, Anna Záborská
Spoločenstvo Novej Evanjelizácie, Pavol Strežo
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Libuša Miháliková
Svetové hnutie matiek, Anna Kováčová Habovštiaková
Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov. Karol Dubovan, Gabriela Javorová
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Peter Mach
Združenie MÁRIINA DOBA, Alžbeta Vojtková

 

[button size=“large“ color=“blue“ style=“none“ new_window=“false“ link=“https://www.citizengo.org/sk/el/179374-volna-nedela?dr=379244::47aeefd99e745f91bc6a0709028b19bb&utm_source=em&utm_medium=e-mail&utm_content=em_link1&utm_campaign=SK-2020-04-20-Local-FM-MHA–Free%20Sunday.01%20AA%20Launch&mkt_tok=eyJpIjoiWWpjeE5qSmtNV1ZsWm1VMiIsInQiOiJOblJ3MGU0XC9FQXhncjhwR3BneHUxRG5MTkJGek5XSm43QTlBRmlBRVlxNXZBXC9UWklSR05uVEt0aXJtWkFEY0I1dlRFSjY0OHdjQWxrVzk5d0ZCSXpKT090dUZKcnN5M1M4cStvbEZNTWVtdTBKNUxcL1Y3OHRcL21cL3YyNzZoR2ZUQ2lJeFFDNGI0eXl2cDFTQkxoU09zUT09In0%3D“]CHCEM PODPORIŤ VÝZVU[/button]

Výzva je umiestnená na webe CitizenGo.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.