Archív značiek: FŽ

  • 69 mimovládnych organizácií sa podpísalo v júli tohto roku pod list adresovaný premiérovi SR Robertovi Ficovi, aby vláda prehodnotila celý proces tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Túto stratégiu dala vláda vypracovať Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a... [read more]