Tlačová správa: 16. výročie fungovania projektu Fóra života Zachráňme životy

Bratislava, 6. 12. 2023 – Fórum života, o. z., ustavične rozširuje svoje úsilie o ochranu a podporu ľudského života v rámci projektu Zachráňme životy. Tento projekt poskytuje konkrétnu pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa nachádzajú v náročných životných situáciách a v dnešný deň, na sviatok svätého Mikuláša, oslavuje svoje 16. narodeniny.

Projekt Zachráňme životy ponúka finančnú, materiálnu a odbornú pomoc ženám až do jedného roku veku ich dieťaťa.  Poskytuje aj prístup k odbornej pomoci, ktorá je zameraná na riešenie ich špecifických situácií. Fórum života rešpektuje autonómiu žien a ich rozhodnutia, poskytuje podporu bez vnucovania riešení.

Výpovede príjemkýň pomoci, ako napríklad 24-ročná Katarína, ktorá je tehotná so svojím štvrtým dieťaťom, poukazujú na pozitívny vplyv projektu. „Moje štvrté dieťatko som chcela dať na adopciu. Po zobrazení bijúceho srdiečka na ultrazvuku som si uvedomila, že ho nemôžem od seba nechať odísť. V 27. týždni tehotenstva som sa rozhodla, že si ho nechám,“ hovorí Katarína.

Monika, matka dvoch detí, ktorá bola zaradená do projektu v októbri 2023, zdieľa svoj príbeh o prekonávaní náročných životných okolností: “Od svojich 16 rokov som žila na ulici. Moji rodičia boli rozvedení, mama bola alkoholička. Dlhé roky som prežívala v domovoch, útulkoch, často ako bezdomovkyňa v uliciach Bratislavy a iných slovenských miest. Pred 5 rokmi som sa zbavila závislostí na alkohole a rozhodla som sa zmeniť svoj život. Urobila som si kadernícky kurz, našla som si priateľa a otehotnela som. Vykľul sa z neho klamár.”

Do 31. 10. 2023 bolo v projekte zaradených 11 nových príjemkýň pomoci. Priemerne mesačne bolo v projekte 16 príjemkýň pomoci. Sú to ženy v zložitej  sociálnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná. Vďaka štedrosti darcov sme im mohli aj v roku 2023 vyplatiť priemerne mesačne okolo 5400 eur. Spolupráca prebiehala približne so 45 pomáhajúcimi organizáciami. Predovšetkým vďaka darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom môže projekt úspešne pokračovať. Od štátu nemá nijakú finančnú podporu.

Hlavná koordinátorka projektu Mária Demeterová hovorí: „Ženy, ktoré sa na mňa obrátia, sú často odchovankyne detských domovov, bez rodinného zázemia, sú rozličného veku, s rozličným osudom a často kruto týrané. Ale jedno majú spoločné. Potrebujú pocítiť, že nie sú na celú zložitú situáciu samé. Keď zistia, koľko ľudí okolo nich je ochotných im pomôcť, získajú chuť popasovať sa s neľahkým osudom .”

Z 10 bábätiek (6 chlapcov, 4 dievčatká), ktoré sa v roku 2023 zatiaľ narodili, žijú všetky so svojimi mamami a niekedy aj s viacerými súrodencami. Doteraz ani jedna neľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu dieťatku.

Projekt Zachráňme životy spolupracuje s ďalšími projektami Fóra života (s Poradňou Alexis, s Poradňou Femina Snina, Femina Prešov, S Centrom konkrétnej pomoci Femina) a táto vzájomná synergia umocňuje podporu, ktorá sa dostáva žene. Ide o Sieť pomoci, na ktorej Fórum života pracuje. Preto ani po ukončení podpory zo strany projektu Zachráňme životy žena s dieťatkom neostáva sama. Takisto ďakujeme poskytovateľom pomoci, ktorých je k dnešnému dňu 58.

Niekoľko štatistických údajov z roka 2023 (údaj k 31. 10. 2023)

  • Celkový počet narodených bábätiek – 231
  • Počet narodených bábätiek v roku 2023 – 10 (6 chlapcov, 4 dievčatká)
  • Celkový počet žien v projekte – 242
  • Priemerný mesačný počet žien zaradených v projekte –16
  • Celkový počet darcov cez systém viac ako 600
  • Priemerná mesačná suma darovaných prostriedkov 5400 eur
  • Počet spolupracujúcich organizácií – 50

Všetky informácie nájdete na www.zachranmezivoty.sk.

Projekt možno podporiť tu: IBAN: SK7209000000000424246346.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.