Archív značiek: kandidáti

  • Je dobré, že čím ďalej, tým viac politikov sa nebojí byť za život a rodinu. Podporujeme 18 kandidátov z 3 strán, ktorí sú členmi Fóra života, v ich snahe pracovať pre život a rodinu aj v NR SR a vo vláde SR.Fórum života je platformová organizácia zastupujúca 51 organizácií a tisíce jednotlivcov z ce... [read more]