Archív značiek: politika

  • Mimovládne organizácie boli prostredníctvom svojich zástupcov vo výboroch Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RV ĽPNMRR) prizvané na diskusiu a podnety k textu o stratégii ľudských práv na Slovensku. Zúčastnili sa na nich aj niektoré kresťanské organizácie a ďalšie spo... [read more]
  • Dobrá správa - Slovensko sa pripojilo k trom európskym krajinám, ktoré už naplnili minimálnu stanovenú kvótu počtu podpisov pod  Európsku iniciatívu občanov „Jeden z nás“. V týchto dňoch počet podpisov dosiahol číslo 11400, pričom potrebná hranica je 9750. Európania, ktorým nie sú ľahostajné otázky ... [read more]
  • Príspevok Anny Záborskej na medzinárodnej konferencii 26.4.2013 v Bratislave pod názvom: “Pochopiť ľudskú dôstojnosť”  Slovenská legislatíva V roku 2004 bol počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu prijatý tzv. Antidiskriminačný zákon. Tento zákon  zavádza pojem diskriminácie z dôvodu pohlavnej alebo ro... [read more]
  • Na pondelkovom deviatom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť diskutovali členovia o potratových tabletkách. Výbor pre rodovú rovnosť navrhoval uznesenie, ktoré by umožnilo ženám ukončiť tehotenstvo chemickými abortívami. Novelizáciou vyhlášky k zákonu o potr... [read more]
  • Republikánsky guvernér amerického štátu Severná Dakota Jack Dalrymple podpísal zákon, zakazujúci umelé prerušenie tehotenstva, ak sa dá zistiť tlkot srdca plodu. Tlkot srdca môže byť pritom zistený už v šiestom týždni gravidity na základe transvaginálneho ultrazvuku, kým na základe abdominálneho ult... [read more]
  • Fórum života pri príležitosti “25. marca – Dňa počatého dieťaťa” zaslalo list poslancom NR SR spolu so symbolom kampane, znakom úcty ku každému človeku od počatia – bielou stužkou. Predstavitelia Fóra života vyzvali poslancov, aby sa sebavedomejšie a ráznejšie zasadzovali za kultúrno-etické hodnoty,... [read more]